Αρθρογραφία TaxExperts

16.2.2015

Όπως κάθε έτος τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι και φέτος η TaxExperts αναλύει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η φετινή προσέγγιση γύρω από το θέμα του transfer pricing έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται ως προς την τεκμηρίωση των συναλλαγών ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών.

6.2.2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014, υπήρξε μία διαφοροποίηση όσον αφορά τις περιπτώσεις των Ελευθέρων Επαγγελματιών που μπορούν να διεκδικήσουν την φορ

4.2.2015

Η πολυαναμενόμενη Εγκύκλιος για όσους φορολογούμενους άλλαξαν φορολογική κατοικία και πρόκειται να μεταβούν στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού για το 2014 δεν εκδόθηκε τελικά.

2.2.2015

Ο φορολογικός χειρισμός, σε επίπεδο ΦΠΑ, της παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, ηλεκτρονικών και γενικότερα ψηφιακών υπηρεσιών αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας της φοροτεχνικής κοινότητας, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πλέον κομμάτι των καθημερινών συναλλαγών.

2.2.2015

 Ανάλυση των νέων τάσεων από επιχειρηματική και φορολογική πλευρά.

2.2.2015

Πρόσφατα, δόθηκε στη δημοσιότητα η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 53969/2014/22.10.2014 των Υφυπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει τις λ

2.2.2015

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι σημαντικότερες προτάσεις της Ομάδας Δράσης

2.2.2015

Σε συνέχεια της εκκαθάρισης του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία αναφορικά με την ακίνητη περι

2.2.2015

Στις 6 Οκτωβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ 1219, με θέμα τη φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους και τα

2.2.2015

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου δημοσιοποιήθηκε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν στον τρόπο υπολογισμού του νέου φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή