Αύξηση ΦΠΑ στην Κύπρο

Αύξηση ΦΠΑ στην Κύπρο

Η κρίση στη Μεσόγειο δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την Κύπρο, η οποία στα πλαίσια της στενής δημοσιονομικής πολιτικής, αναγκάζεται να αυξήσει το ΦΠΑ από 15% σε 17% από την 1η Μαρτίου 2012 προκειμένου να τονώσει τα δημόσια έσοδα.

Η απόφαση της αύξησης του ΦΠΑ, αντί του εταιρικού φόρου που παραμένει στο 10%, πάρθηκε προκειμένου να διατηρηθούν ανέπαφα τα κίνητρα για τη δημιουργία Κυπριακών Εταιριών, καθότι η Κύπρος αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για την ίδρυση επιχειρήσεων.

Το ΦΠΑ εξάλλου επιβαρύνει μόνο τις συναλλαγές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εξαγωγικές δραστηριότητες των Κυπριακών εταιρειών, που εξακολουθούν να έχουν μηδενικό συντελεστή.

Το οικονομικό επιτελείο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν άλλαξε το φόρο στα μερίσματα και στα κεφαλαιακά κέρδη που παραμένει μηδενικός, εφόσον ο μέτοχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου. Δηλαδή όταν μία Κυπριακή εταιρία διανείμει μέρισμα προς τον αλλοδαπό μέτοχό της, ανεξάρτητα αν είναι μητρική εταιρία holding ή φυσικό πρόσωπο, εξακολουθεί να μην υπάρχει παρακράτηση φόρου. Στη συνέχεια τα μερίσματα φορολογούνται εκεί που είναι εγκατεστημένος ο μέτοχος, με τους ισχύοντες συντελεστές.

Αμετάβλητη παραμένει και η φορολογία στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την πώληση κινητών αξιών από φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται τα κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Κύπρο που θα ασχολούνται με τις υπηρεσίες, το εμπόριο, το internet, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, διαφήμιση και άλλα.

Στα ίδια πλαίσια η μετάβαση στον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ πραγματοποιείται σταδιακά με κριτήριο το χρόνο πραγματοποίησης της εμπορικής συναλλαγής ή της παροχής της υπηρεσίας.

Παράδειγμα Α – Παράδοση μέχρι 29/02

Εφόσον η παράδοση των εμπορευμάτων έχει πραγματοποιηθεί πριν την 29η Φεβρουαρίου, το τιμολόγιο θα επιβαρύνεται με 15% ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης και αποπληρωμής του.

Παράδειγμα Β – Προκαταβολή πριν την 01/03

Αν η παράδοση των εμπορευμάτων πραγματοποιηθεί μετά την 1η Μαρτίου, αλλά η εταιρεία έχει λάβει πχ. 70% προκαταβολή, τότε θα επιβαρυνθεί με 17% ΦΠΑ, μόνο το 30% που αντιστοιχεί στο ποσό που θα αποπληρωθεί με το νέο συντελεστή.

Παράδειγμα Γ – Παροχή Υπηρεσία

Οι υπηρεσίες που έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί πριν την 29η Φεβρουαρίου επιβαρύνονται με 15% ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τιμολόγησης και αποπληρωμής.

Με τα παραπάνω παραδείγματα συνάγεται ότι η μετάβαση στον υψηλότερο συντελεστή θα γίνει με ανώδυνο τρόπο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αφού το κριτήριο θα είναι ο χρόνος της συναλλαγής και της παροχής της υπηρεσίας και όχι ο χρόνος τιμολόγησής της, όπως έγινε στην Ελλάδα.

Βέβαια, μένει να αποδειχτεί κατά πόσο η αλλαγή αυτή θα έχει σημαντική επίπτωση στις τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες τείνουν να ανεβαίνουν περισσότερο από 2% εξαιτίας των στρογγυλοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αλλαγή αυτή δεν πρόκειται να επηρεάσει την επιλογή των επενδυτών για την εγκατάσταση στην Κύπρο, εφόσον η εταιρική φορολογία παραμένει σταθερή και διατηρείται η απαλλαγή στα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Κυπριακές Εταιρίες.

 

TaxExperts Team

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή