Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου δημοσιοποιήθηκε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν στον τρόπο υπολογισμού του νέου φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε αρχικά τη σπουδαιότητα της εγκαθίδρυσης μίας ενιαίας βάσης για την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων, η οποία δύναται να ενσωματώνει δυναμικά μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτών. Επίσης σημείωσε ότι βασικός στόχος είναι ο ΕΝΦΙΑ είναι να αποτελέσει ανταποδοτικό φόρο, ο οποίος θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που ανακοινώθηκαν σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων είναι οι ακόλουθες:

- Για οικόπεδα εντός οικισμών αλλά εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας, θα ληφθεί υπόψη η ευνοϊκότερη αξία μεταξύ της αξίας του ΕΝΦΙΑ και της εκκαθάρισης του ΦΑΠ του προηγούμενου έτους.

- Η καταβολή του φόρου δύναται να πραγματοποιηθεί σε έξι δόσεις, από πέντε που είχαν οριστεί αρχικά, αρχή γενομένης από τέλος Σεπτεμβρίου.

- Δεν απαιτείται η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη χορήγησης απαλλαγής σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

- Απλοποιείται και ηλεκτρονικοποιείται η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής σε αναπήρους.

- Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ όλα τα ακίνητα της Κεφαλονιάς για το 2014.

Αναμένεται ακόμα μετά το τέλος της νέας εκκαθάρισης να εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οδηγός για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε9, στον οποίο θα επισημαίνονται επίσης τα συνήθη σφάλματα των φορολογουμένων που έχουν κατά καιρούς διαπιστωθεί.

Κλείνοντας, η ορθή απεικόνιση της περιουσιακής σας κατάστασης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ώστε να μην καταβάλετε ποσά σε φόρους υψηλότερα από αυτά που σας αναλογούν. Συνεπώς, η λήψη εξειδικευμένων συμβουλών από έμπειρους φοροτεχνικούς της αγοράς αποτελεί μία αναγκαιότητα.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή