Αργεντινή

Αργεντινή

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Δημοκρατία της Αργεντινής είναι μια ισπανόφωνη χώρα στο νότιο τμήμα της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των Άνδεων και του νότιου Ατλαντικού Ωκεανού. Είναι η δεύτερη σε μεγαλύτερη έκταση χώρα της Λατινικής Αμερικής μετά τη Βραζιλία. Συνορεύει με τις Ουρουγουάη, Βραζιλία, Παραγουάη, Βολιβία και Χιλή και έχει περί τους 41.000.000 κατοίκους.

Η οικονομία της Αργεντινής επωφελείται των πλουσίων φυσικών πόρων της, του ιδιαίτερα εκπαιδευμένου πληθυσμού, του εξαγωγικού προσανατολισμού του εγχώριου γεωργικού τομέα, καθώς και της διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης. Παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου αρκετά χρόνια πριν, η Αργεντινή υπέφερε κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα από τις επαναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τον υψηλό πληθωρισμό, και από μεγάλη φυγή κεφαλαίων. Το αυξανόμενο αυτό δημόσιο και εξωτερικό χρέος κορυφώθηκε το 2001, οδηγώντας στην πιο σοβαρή οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση στην πολυτάραχη ιστορία της χώρας.

Παρ’ όλ’ αυτά, η Αργεντινή εξακολουθεί να προσφέρει μια σειρά από αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες βασισμένες στην ευρεία διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στην αφθονία των φυσικών πόρων της χώρας. Η χώρα κατέχει επίσης σύγχρονες και διαρκώς αναπτυσσόμενες υλικοτεχνικές υποδομές, ενώ βρίσκεται μέσα σε ένα μακροοικονομικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο τείνει να εξασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές και ένα δημόσιο τομέα, που υποστηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις.

Η οικονομία έφθασε στο κατώτερο σημείο το 1997 με το πραγματικό ΑΕΠ να είναι μικρότερο κατά 18% σε σχέση με το 1998 και σχεδόν το 60% των Αργεντινών κάτω από το όριο της φτώχειας. Η χώρα όμως αύξησε το πραγματικό ΑΕΠ της κατά τα επόμενα 6 χρόνια κατά 8,5%, εκμεταλλευόμενη την βιομηχανική ανάπτυξη και πραγματοποιώντας μια τολμηρή αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Στην αναδιάρθρωση, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), που χρηματοδότησε τα ελλείμματα της χώρας.

Έτσι, η οικονομία ανέκαμψε σημαντικά από την ύφεση του 2009, αλλά η συνεχιζόμενη εξάρτηση της κυβέρνησης από την επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική κινδυνεύει να επιδεινώσει τον ήδη υψηλό πληθωρισμό. Παρ’ όλα τα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν χώρα πλεονάσματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ύψους 1,5% και 3,7% του ΑΕΠ), παρέχοντας ισχυρά θεμέλια για την εγχώρια ανάπτυξη. Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του IMF, η χώρα παρουσίασε αύξηση του ΑΕΠ της κατά 8.9 %, ενώ αναμένεται αύξηση το 2012 κατά 4.2%. Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Αργεντινή κατέχει την 124η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν σταθερά από το 2001 και έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 82,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2008. Το ποσοστό ανεργίας για το πρώτο εξάμηνο του 2010 κυμάνθηκε γύρω στο 8,1% μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, και αφορούσε κυρίως τους νέους ηλικίας 18 - 24.

Ο βιομηχανικός κλάδος έχει μακρά παράδοση ανάπτυξης, με διαφοροποιημένη δομή και καινοτόμες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο ηλεκτρονικών εξοπλισμών (τηλεοράσεις). Επίσης, η Αργεντινή αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών (καλαμπόκι και σιτηρά) προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή και στην άνοδο του ΑΕΠ, ενώ έχει καταλάβει τη δεύτερη θέση στον κόσμο στις πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες.

Είναι ο βασικός παραγωγός και εξαγωγέας εμπορευμάτων, πρώτων υλών και προϊόντων διατροφής, και κατέχει ένα καλά ανεπτυγμένο σύστημα μεταφορών και υποδομών: περισσότερα από 38.700 χιλιόμετρα των εθνικών οδών αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο (35.753 χιλιόμετρα), ενώ έχει επίσης 43 λιμάνια και 53 αεροδρόμια.

Επιπλέον, τα κέρδη από τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) ήταν κατά την περίοδο 2006-2009 κατά μέσο όρο γύρω στο 10,0% του ΑΕΠ. Τα κέρδη αυτά ως ποσοστό εγχωρίων εσόδων για τις 500 μεγαλύτερες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν επίσης σε επίπεδα ρεκόρ (13,3% ετησίως 2005-2008).

Φορολογικό σύστημα

Η Αργεντινή έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εταιρικής φορολόγησης στον κόσμο.

Οι εταιρείες που πρόκειται να λειτουργήσουν στην Αργεντινή πρέπει να φροντίζουν ώστε να προγραμματίζουν τις δραστηριότητές τους και να διεξαγάγουν προσεκτικά τις λειτουργικές τους εργασίες για την ελαχιστοποίηση των φόρων στο βαθμό που είναι νομικά δυνατόν.

Οι φόροι αξιολογούνται σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο. Οι ομοσπονδιακοί φόροι περιλαμβάνουν: τον Φόρο Εισοδήματος (impuesto a las ganancias), εναλλακτικούς ελάχιστους φόρους (impuesto a las ganancias presuntas), τον ΦΠΑ (impuesto agregado ή IVA), τους Φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης (cargas sociales), Φόρους Περιουσίας (impuestosobrelospersonalesbienes), Ειδικούς φόρους κατανάλωσης (impuestos internos), δασμούς στις εισαγωγές (derechos / exportación), φόρους μεταβίβασης ακινήτου (impuestoalaTransferenciadeinmuebles).

Οι επαρχιακοί φόροι περιλαμβάνουν: τους φόρους επί των πωλήσεων (impusto sobre los brutos ingresos), τους φόρους επί Ακινήτων, Οικοπέδων, όπως και φόρους αυτοκινήτου (impuesto inmobiliario, patentes).

Οι δημοτικοί φόροι περιλαμβάνουν: τους ανταποδοτικούς φόρους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (tasas retributivas por Servicios) και τους φόρους περιουσίας (Alumbrado Barrido Limpieza y ή ABL).

Ειδικότερα στην εταιρική φορολόγηση, τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις υπόκεινται στον βασικό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ύψους 35%. Τα νομικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Αργεντινής υπόκεινται σε φόρο στην Αργεντινή και για το εισόδημά τους από την αλλοδαπή. Τα πρόσωπα αυτά έχουν την δυνατότητα να αιτούνται πίστωσης φόρου για φόρους που πραγματικά καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή για εισοδήματα που προέκυψαν από πηγές στην αλλοδαπή. Ο ανωτέρω εταιρικός συντελεστής εφαρμόζεται στο καθαρό εισόδημα που διαμορφώνεται σε παγκόσμια βάση.

Περαιτέρω, οι εταιρείες, οι προσωπικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα, όπως και άλλες οντότητες έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 35% σε μερίσματα που διανέμονται σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δικαιούχους, στον βαθμό που το ποσό των μερισμάτων υπερβαίνει τα καθαρό φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει στο επίπεδο της εταιρείας.

Εισόδημα που προκύπτει στην Αργεντινή (π.χ. τόκοι, δικαιώματα) και καταβάλλεται σε αλλοδαπές εταιρείες υπόκειται σε παρακρατούμενο φόρο στην πηγή, με συντελεστή 28%, ενώ τόκοι και δικαιώματα που καταβάλλονται από ημεδαπή εταιρεία σε άλλη ημεδαπή εταιρεία υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο 6%.

Επίσης, εκτός από τον φόρο 35% επί των κερδών, υπάρχει και ένας ελάχιστος φόρος, ο οποίος επιβάλλεται στο τεκμαρτό εισόδημα. Αυτός ο φόρος, με συντελεστή 1%, επιβάλλεται ετησίως και εφαρμόζεται μόνο πέραν του φόρου επί των κερδών της ίδιας χρήσης. Η καταβολή του φόρου αυτού δεν συμψηφίζεται έναντι του φόρου επί των κερδών, και αντιμετωπίζεται ως πληρωμή για λογαριασμό των κερδών της εταιρείας κατά την διάρκεια 10 ετών.

Οι δαπάνες οι οποίες συντελούν στην διατήρηση και παραγωγή εισοδήματος και οι οποίες σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρείας, συνήθως εκπίπτουν, με μερικές εξαιρέσεις, στον βαθμό που είναι δίκαιες και λογικές. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι τα έξοδα διαφήμισης, τα έξοδα από τόκους, οι τοπικοί φόροι περιουσίας, τα ασφάλιστρα, οι επισφαλείς απαιτήσεις, και οι δωρεές. Μη εκπιπτόμενη δαπάνη είναι π.χ. η απόσβεση του λεγόμενου goodwill, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, όμως κατά τη στιγμή της πώλησης, η υπεραξία αυτή υπολογίζεται με την έκπτωση των δαπανών απόκτησης.

Περαιτέρω, οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις για 5 έτη. Δεν επιτρέπεται όμως η μεταφορά ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις. Επιπροσθέτως, ζημίες από πηγές στην αλλοδαπή μπορούν να συμψηφίζονται μόνο με εισόδημα από πηγές αλλοδαπής προέλευσης.

Οι επενδύσεις για την κατασκευή νέων ακινήτων για επιχειρηματικούς σκοπούς ή και για βελτιώσεις στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα υποδομής δεν είναι φορολογητέες. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες επιδέχονται της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης με τα κέρδη από εμπορικές επιχειρήσεις και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 35%, με την εξαίρεση ότι κεφαλαιακές ζημίες από την πώληση μετοχών και άλλων συμμετοχών συμψηφίζονται μόνο με εισόδημα από την ίδια αιτία.

Τα καθαρά κέρδη των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Αργεντινή υπόκεινται στον κανονικό εταιρικό συντελεστή, 35%, και επίσης υπόκεινται και στον ελάχιστο τεκμαρτό φόρο εισοδήματος που αναφέρεται ανωτέρω.

Όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση των φυσικών προσώπων παρατηρούμε τα εξής:

Ως φορολογικοί κάτοικοι Αργεντινής θεωρούνται οι υπήκοοι Αργεντινής οι οποίοι διαμένουν στην Αργεντινή, οι Αργεντίνοι υπήκοοι που εργάζονται στο εξωτερικό, για τους πρώτους 13 μήνες (μετά την 1η ημέρα του 14ου μήνα θεωρείται ότι υπάρχει απώλεια της φορολογικής κατοικίας), ή τα πρόσωπα τα οποία έχουν άδεια (μόνιμη) παραμονής για μεταναστευτικούς λόγους σε μία αλλοδαπή χώρα.

Επίσης, θεωρούνται ως κάτοικοι Αργεντινής, αλλοδαποί υπήκοοι, που τους έχει ανατεθεί να εργάζονται στην Αργεντινή για περισσότερο από 5 έτη, αλλοδαποί υπήκοοι που διαμένουν στην Αργεντινή (για λόγους εκτός εργασίας) για περισσότερο από 12 μήνες, δηλ. από τον 13ο μήνα παρουσίας στην Αργεντινή.

Από το εισόδημα των φυσικών προσώπων δύνανται να εκπέσουν διάφορες δαπάνες, όπως οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον εργοδότη, δαπάνες διατροφής, εκπαίδευσης και άλλες δαπάνες σχετικές με τα παιδιά, δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης κ.α.

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες εισοδημάτων τα οποία δεν φορολογούνται στο επίπεδο των φυσικών προσώπων, όπως τόκοι καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αργεντινή, δικαιώματα συγγραφέων μέχρι 10.000 ARS, μερίσματα που διανέμονται από ημεδαπές εταιρείες εάν προέρχονται από κέρδη τα οποία έχουν υπαχθεί σε φόρο, κ.α.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 10,5 / 21

Εταιρικός Φόρος

35

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Έως 10.000 ARS: 9

10.001 ARS - 20.000 ARS: 14

20.001 ARS - 30.000 ARS: 19

30.001 ARS - 60.000 ARS: 23

60.001 ARS - 90.000 ARS: 27

90.001 ARS - 120.000 ARS: 31

Πάνω από 120.000 ARS: 35

Κεφαλαιακά κέρδη

15

Μερίσματα

10 / 35

Δικαιώματα

12,25 / 17,5 / 21 / 28 / 31,5

Τόκοι

15,05 / 35

Ασφαλιστικές εισφορές

20

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικά στην Αργεντινή. Οι ξένες εταιρείες εισηγμένες στο τοπικό χρηματιστήριο δύνανται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα λογιστικά πρότυπα της Αργεντινής ή προαιρετικά σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ, ενώ οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών θα πρέπει να ετοιμάζονται στο πλαίσιο των λογιστικών προτύπων (GAAP) της Αργεντινής. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια διάταξη υποχρεωτικής ενσωμάτωσης του εθνικού λογιστικού πλαισίου στα ΔΛΠ.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Αργεντινή.

Τα όρια παρακράτησης φόρου είναι : 0%

Στα Δικαιώματα: 21% / 28% / 31.5%

Στους Τόκους: 15% / 35%

Για πληρωμές από την Αργεντινή προς την Ελλάδα

Μερίσματα: 0% / 35%

Τόκοι: 15% / 35%

Δικαιώματα: 12,25% / 25% / 28% / 31.5%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Αργεντινή

Μερίσματα: 10%

Τόκοι: 20% για πληρωμές προς φυσικά πρόσωπα και 33% για πληρωμές προς νομικά πρόσωπα

Δικαιώματα: 25%

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία1,η Αργεντινή ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής2. Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Αργεντινή, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις3 του άρθρου 76 του ΚΦΕ. Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Αργεντίνικες φορολογικές αρχές.

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων

Σε αυτές περιλαμβάνονται: οι Ανώνυμες Εταιρείες (Sociedades Anónimas), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Sociedades de responsabilidad limitada (SRL), οι κοινοπραξίες (empresas conjuntas) και το υποκατάστημα ξένης εταιρείας (rama).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Αργεντινής είναι το αργεντινό πέσο (ARG, AR).

1 Euro = 6,60 ARG ( Μάρτιος 2013)

 

Εγχώριες Τράπεζες

Οι σημαντικότερες τοπικές τράπεζες είναι οι:

Banco Bansud S.A., Banco B.I Creditanstalt S.A., BancoBiselCreditanstalt S.A., BancoBradescoArgentina S.A., BancoCentralDeLaRepublicaArgentina,

Χρήσιμα Links

Επίσημη ιστοσελίδα της χώρας: www.argentina.ar

Υπουργείο Οικονομικών: www.mecon.gov.ar

Ένωση Εμπορίου και Επενδύσεων Λατινικής Αμερικής: www.latia.org

Παραπομπές

1Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.

2Βλ. «Πραγματική Συναλλαγή» στο αρχείο ορισμών.

3Βλ. «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ