Προληπτικός έλεγχος πόθεν έσχες

Προληπτικός έλεγχος πόθεν έσχες

Έρχεται η στιγμή που πολλοί φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή Εξωτερικού επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την αγορά ενός ακινήτου, ενός αυτοκινήτου και γενικότερα ενός περιουσιακού στοιχείου μεγάλης αξίας. Υπάρχει όμως διαθέσιμο κεφάλαιο προς ανάλωση βάσει των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί, ή ο φορολογούμενος θα χρειαστεί να φορολογηθεί βάσει των τεκμηρίων?

Η ομάδα της TaxExperts μπορεί να προετοιμάσει τον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου και υπολογίσει έγκυρα και αξιόπιστα το διαθέσιμο προς ανάλωση κεφάλαιο σας. Έτσι, θα μπορείτε να προβείτε με «φορολογική ασφάλεια» στην αγορά περιουσιακών στοιχείων αλλά και να καλύπτετε τα υφιστάμενα τεκμήρια που απορρέουν από την κατοχή ακινήτων, σκαφών κτλ.

Στα πλαίσια διενέργειας των παραπάνω υπολογισμών, διαθέτουμε μία πλήρη εφαρμογή για τον υπολογισμό του διαθέσιμου προς ανάλωση κεφαλαίου, η οποία λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα που έλαβε κατά το παρελθόν το κάθε φυσικό πρόσωπο και τα τεκμήρια του κάθε φορολογικού έτους.

Σε συνέχεια του υπολογισμού του διαθέσιμου κεφαλαίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση με τα στελέχη της εταιρείας μας, με αντικείμενο την πιθανή υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αλλά και τα έτη για τα οποία χρειάζεται να επικαλεστείτε ανάλωση σε περίπτωση συγκεκριμένου ύψους αγοράς.

Επισημαίνεται ότι η TaxExperts υπόκειται στις διατάξεις του N. 4557/2018 περί ‘Πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας’.

Contact The Experts

Αν δεν έχετε κάποιο ερώτημα και θέλετε να σας στείλουμε μία προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο goglobal@taxexperts.gr ή τηλεφωνικά στο 2107245725