Πίνακας Όρων

Πίνακας Όρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αλφαβητικά)

 

Ελληνική ορολογία

 • Α.Ε.Π.: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

 • Α.Ξ.Ε.: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

 • Δ.Λ.Π.: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 • Δ.Ν.Τ.: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

 • Ε&Α: (Προγράμματα) Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development)

 • ΕΕ/ΕΟΧ: Ευρωπαική Ένωση /Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (01/01/ 1994)

 • ΚΕΔΕ: Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων (βλ. Κύπρος)

 • Κώδικας «HM Revenue & Customs»: Κώδικας «της Αυτής Μεγαλειότητος για τα Εισοδήματα και τους Δασμούς» (βλ. Αγγλία)

 • Κ.Φ.Ε.: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

 • Ο.Ο.Σ.Α.: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

 • Π.Ο.Ε. : Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

 • Σ.Α.Δ.Φ.: Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ή Σ.Α.Δ.Φ.Ε. : Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος)

 

Ξένη ορολογία

 • AFR: «Aide à finalité Regionale»/ «βοήθεια για την τοπική ολοκλήρωση» (βλ. Γαλλία)

 • ASEAN: Χιλή, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ηνωμένες Πολιτείες

 • Autonomous Trade Preferences: προτιμησιακές εμπορικές συναλλαγές (βλ. Μολδαβία)

 • CEFTA: Κεντρική Ευρωπαϊκή Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου

 • CINIF: Διοικητικό Συμβούλιο του Μεξικού για την Έρευνα και την Ανάπτυξη Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (βλ. Μεξικό)

 • CIT: εταιρικός φόρος εισοδήματος Ουκρανίας (βλ.Ουκρανία)

 • CITA: Εταιρικός Φόρος Εισοδήματος (βλ. Βουλγαρία)

 • CNBV: Χρηματιστηριακή Επιτροπή του Μεξικό (βλ. Μεξικό)

 • ΕΤΑΑ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (βλ. Σερβία)

 • FIEM: Enterprise Internationalization Fund (βλ.Ισπανία)

 • FRSME: Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ηνωμένου Βασιλείου/Ιρλανδίας) Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις

 • GAAP: Generally Accepted Accounting Principles (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

 • GFCI: Δείκτες της Παγκόσμιας Οικονομικής Έκθεσης

 • GST: ειδικός φόρος επί των Αγαθών και των Υπηρεσιών (βλ. Αυστραλία)

 • IMF: International Monetary Fund

 • IFRS: International Financial Reporting Standards

 • IOSCO: Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς

 • IRAS: Αρχή Εσωτερικών Εσόδων της Σιγκαπούρης

 • JEI: Jeunes Enterprises Innovantes (βλ. Γαλλία)

 • PAYE: Φορολογικό σύστημα "pay as you earn" (βλ.Ιρλανδία)

 • PSS: προσωπικός αριθμός Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ. Ιρλανδία)

 • SIX (Swiss Stock Exchange): Ελβετικό Χρηματιστήριο Αξιών

 • TAS: Τουρκικά Λογιστικά Πρότυπα (βλ. Τουρκία)

 • TCU: Φορολογικός Κώδικας Ουκρανίας (βλ. Ουκρανία)

 • TMSK: Τουρκικό Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (βλ. Τουρκία)

 • UK Accounting Standards Board (UK ASB): Λογιστικά Πρότυπα-Ηνωμένο Βασίλειο

 • ZRR: «zones de revitalisation rurale»- Ζώνες για την αναζωογόνηση αγροτικών περιοχών (βλ. Γαλλία)

 • VIES: VAT Information Exchange System / Ευρωπαϊκό Μητρώο ΦΠΑ

 • WEF: Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ