Φορολογικοί έλεγχοι

Φορολογικοί Έλεγχοι

Ανάλογα με το προφίλ του φορολογούμενου, οι έλεγχοι της Φορολογικής Αρχής διενεργούνται τόσο από τις τοπικές Δ.Ο.Υ. όσο και από Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), όπως το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. για τα φυσικά πρόσωπα και το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. για τις επιχειρήσεις.

Σε επίπεδο φορολογικού ελέγχου, η υποστήριξη μας μπορεί να παρασχεθεί σε 3 επίπεδα:

Εκπροσώπηση ενώπιον του ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ ή της αρμόδιας ΔΟΥ για την διεκπεραίωση του φορολογικού ελέγχου, μέσω της επικοινωνίας με τους αρμόδιους ελεγκτές, της συγκέντρωσης και αποστολής δικαιολογητικών, της σύνταξης υπομνημάτων κ.λπ.

Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με στόχο την ακύρωση των διοικητικών πράξεων της διοίκησης που έχουν εκδοθεί σε βάρος του φορολογούμενου.

Εκπροσώπηση φορολογικών υποθέσεων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, από το στάδιο της σύνταξης του ενδίκου μέσου, της συζήτησης της υπόθεσης και την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Αναμφίβολα, πρωταρχικός μας στόχος είναι η γρήγορη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας από το πρώτο στάδιο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση περιορίζει σημαντικά το κόστος αλλά και το άγχος του φορολογουμένου από την όλη ελεγκτική διαδικασία. Η TaxExperts διαθέτει επαρκώς καταρτισμένα στελέχη και in house δικηγόρο που μπορεί αξιόπιστα να αναλάβει και όλα τα στάδια του φορολογικού ελέγχου με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου, έχοντας ήδη έναν εντυπωσιακό αριθμό κερδισμένων υποθέσεων τόσο σε προδικαστικό επίπεδο (ΔΕΔ) όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

Client Portal για Φορολογικούς Ελέγχους