ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020 Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα

ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020 Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1000979 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο: 210-6987495
Fax: 210 -6987506
E-Mail: e.mparkampa@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, βρεφικές πάνες, κράνη και ανοσολογικά προϊόντα»

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α'/201/12.12.2019) με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη που αναφέρονται στα άρθρα 40 και 79, σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου.
Ειδικότερα:

- Για τον κωδικό εμπορεύματος 9401800000, δημιουργήθηκε εθνικός πρόσθετος κωδικός 1122 με περιγραφή «παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.

- Για τον κωδικό εμπορεύματος 9401900000 , πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1124 με περιγραφή «μέρη παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.

- Για τον κωδικό εμπορεύματος 9619000000, πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1118 με περιγραφή «απορροφητικές πάνες για βρέφη από κάθε ύλη» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020. 

- Για τον κωδικό εμπορεύματος 6500000000 πραγματοποιήθηκε λήξη στις 31-12-2019 από την ομάδα 2VAT101 με 24% ΦΠΑ και έγινε σύνδεση με την ομάδα 2VAT133 με εθνικό πρόσθετο 1990 και VAT 24% καθώς και δημιουργία εθνικού πρόσθετου κωδικού 1120 με περιγραφή «καλύμματα κεφαλής ασφάλειας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών)» με 13% ΦΠΑ και έναρξη από 01/01/2020.

- Για τους κωδικούς εμπορεύματος 3002130000, 3002140000 και 3002150000 που αφορούν ανοσολογικά προϊόντα έγινε σύνδεση τους από 12/12/2019 με 6% ΦΠΑ.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ