ΔΕΕΦ Α 1179288 ΕΞ 2019 Σχετικά με αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΔΕΕΦ Α 1179288 ΕΞ 2019 Σχετικά με αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Αθήνα, 27/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1179288 ΕΞ 2019
Είσ. Αρ. Πρωτ. ΥΠΟ ΤΣ 0002726 ΕΙ 2019/20.12.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'-ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Πληροφορίες: Τ. Σφελινιώτη
Τηλέφωνο: 2132122414
Fax: 2103645413
E-Mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΣ:
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2 Τ.Κ. 105 62 Αθήνα
(υπόψη κας. Στ. Παναγιώτου)

Θέμα: Απάντηση σε αναφορά βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. 498/19.12.2019 αναφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Βασιλείου Βασιλειάδη.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Βασίλειο Βασιλειάδη και αφορά σε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1066/2013, τα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν.2859/2000), όπως ισχύει, υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορούν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Μη υποβολή δικαιολογητικών στην προθεσμία αυτή συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επιστροφής.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την επιστροφή του ΦΠΑ, καθώς και το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών είναι ικανό για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και καθυστερήσεων στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τους αγρότες, δεν κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ανωτέρω προθεσμίας.

Ο Γεν. Δ/ντής φορολογικής Διοίκησης
Ε. Σαίτης