ΔΕΕφ Β 1169375 ΕΞ 2019 Οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου

ΔΕΕφ Β 1169375 ΕΞ 2019 Οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕφ Β 1169375 ΕΞ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ.
ΤΜΗΜΑ Β' ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Ζωγραφάκης
Τηλέφωνο: 213-212-2427
Fax: 210 3645413
E-Mail: telon.a@1992.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 135605 / ΕΞ 2019/ 29.11.2019 υπηρεσιακό σημείωμά σας.

Απαντώντας στο ως άνω σχετικό υπηρεσιακό σημείωμά σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τις με αρ. πρωτ. 401/28.11.2019 και 405/28.11.2019 ερωτήσεις των βουλευτών Ζέττας Μακρή και Χρήστου Μπουκώρου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών υπόκεινται σε αναλογικό τέλος 1% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 60/1946 - Α' 257.

Εξαιρούνται της ως άνω επιβολής τελών χαρτοσήμου οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών εργατοϋπαλληλικών σωματείων και ενώσεων, βάσει της παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 1249/1982-Α' 43 και οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των θρησκευτικών, εθνωφελών, κοινωφελών και φιλανθρωπικών σωματείων ή συλλόγων και των συνδρομών υπέρ Ιερών Ναών βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 3717/1957 - Α'239.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ