Ε.2093/2020 Δημιουργία νέου κωδικού στη θέση 44 των διασαφήσεων εξαγωγής (εφοδιασμού) - Εφαρμογή Ε.2088/2020 εγκυκλίου διαταγής

Ε.2093/2020 Δημιουργία νέου κωδικού στη θέση 44 των διασαφήσεων εξαγωγής (εφοδιασμού) - Εφαρμογή Ε.2088/2020 εγκυκλίου διαταγής

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
Αριθ. πρωτ.: Ε 2093/26-6-2020

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210 69.87.409
Fax : 210.69.87.408
E-Mail : vat-customs@2001.
syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2093/2020

ΘΕΜΑ: Δημιουργία νέου κωδικού στη θέση 44 των διασαφήσεων εξαγωγής (εφοδιασμού) - Εφαρμογή Ε.2088/2020 εγκυκλίου διαταγής

Για σκοπούς εφαρμογής της εγκυκλίου Ε.2088/2020 αναφορικά με απαλλαγή ΦΠΑ κατά την παράδοση καυσίμων και λιπαντικών προς εταιρείες-μεσάζοντες, μη εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων, στη θέση 44 των διασαφήσεων εξαγωγής θα συμπληρώνεται ο κωδικός 1767 ως κατωτέρω:

1767 : Σύμβαση μεταξύ εταιρείας πετρελαιοειδών/λιπαντικών και εταιρείας-μεσάζοντα, μη εγκατεστημένης στο εσωτερικό της χώρας – Εφαρμογή Ε.2088/2020 εγκυκλίου διαταγής

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Χ. ΛΑΜΠΡΟΥ