Ε.2108/2021 Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Ε.2108/2021 Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2021
Ε 2108/21.05.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ B', Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-33.75.312, 314-16
e-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Ε 2108/2021

ΘΕΜΑ: Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 8. του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (Α' 201) ορίζεται ότι το ποσό του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019, εκπίπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού.

2. Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ παρέχεται η δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση να επιλέξει να υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου προκειμένου η παράδοσή τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές. Περαιτέρω με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, προβλέπεται διακανονισμός του φόρου εισροών που εξέπεσε ο υποκείμενος κατασκευαστής πριν την απόφαση της αναστολής (σχετ. η Ε.2006/2020).

3. Ο υπόψη φόρος ο οποίος διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παράδοσης του εκάστοτε ακινήτου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ