Αρ. πρωτ.: 13597 - 01/07/2013 - Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012)

Αρ. πρωτ.: 13597 - 01/07/2013 - Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012).

ΣΧΕΤ: α. Το με αρ.πρωτ.11757/7-6-2013 έγγραφο του ΓΕΔΔ
β. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 154/28-6-2013 Τεύχος Πρώτο

Σε συνέχεια του α σχετικού μας εγγράφου και μετά τη β πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία παρατείνεται ειδικά για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων σε δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003, σας γνωρίζουμε ότι για λόγους ενιαίας και ίσης αντιμετώπισης όλων των υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και των υπόχρεων στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατ` ανάλογη εφαρμογή είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2013.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λέανδρος Ρακιντζής
Αρεοπαγίτης ε.τ.