Αρ. πρωτ.: 16746 - 30/06/2014 - Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)

Αρ. πρωτ.: 16746 - 30/06/2014 - Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)

ΣΧΕΤ: α. Το με αρ.πρωτ.13542/28.5.2014 έγγραφο του ΓΕΔΔ
β. Άρθρο πέμπτο του Ν. 4268/2014 (ΦΕΚ141/27-6-2014 Τεύχος Πρώτο)

Σε συνέχεια του α σχετικού μας εγγράφου και μετά την τροποποιηθείσα διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων της παραγράφου 1 του ν.3213/2003, σας γνωρίζουμε ότι, για λόγους ενιαίας και ίσης αντιμετώπισης όλων των υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οι δηλώσεις έτους 2014 και των υπόχρεων στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατ` ανάλογη εφαρμογή θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λέανδρος Ρακιντζής
Αρεοπαγίτης ε.τ.