ΠΟΛ. 1174 - 29/07/2011 - Κοινοποίηση της 304/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ. 1174 - 29/07/2011 - Κοινοποίηση της 304/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 304/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 304/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών .

Σύμφωνα μ' αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Α' Διακοπών) γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι η έκπτωση των τόκων για απόκτηση πρώτης κατοικίας από το φόρο, όπως ορίζεται πλέον στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η πρώτη κατοικία αποκτάται με δικαίωμα πλήρους κυριότητας και όχι στις περιπτώσεις που αποκτάται με δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Η 304/2009 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011
ΠΟΛ.1174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ