Αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε ανηλίκους

Αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε ανηλίκους

Αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε ανηλίκους

Τι προβλέπει η νέα διαδικασία

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α. 1177/23), η Φορολογική Διοίκηση με οίκοθεν κεντρική διαδικασία θα αποδίδει ΑΦΜ σε εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα, λαμβάνοντας στοιχεία από τη φορολογική δήλωση. Επιγραμματικά, θα χρησιμοποιείται ο ΑΜΚΑ και θα ακολουθεί συγκέντρωση και διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων από το σύστημα ΗΔΙΚΑ και το Μητρώο Πολιτών. Δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει το δικαίωμα-υποχρέωση των γονέων να αποφασίζουν για την επιμέλεια του τέκνου τους, ο ασκών τη γονική μέριμνα θα προκύπτει βάσει της έμμεσης ασφάλισης.

Ως διεύθυνση κατοικίας του ανήλικου τέκνου, θα αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μητέρας. Σε περίπτωση εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων, αν ο πατέρας ασκεί την επιμέλεια, δύναται να μεταβάλει τα στοιχεία κατοικίας του τέκνου, υποβάλλοντας αίτημα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η νέα διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ θα εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα για τα ανήλικα άγαμα εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας από 12 ετών και σε δεύτερο χρόνο για παιδιά μικρότερης ηλικίας. Οι γονείς-φορολογούμενοι θα λαμβάνουν σχετικό μήνυμα μέσω της ΑΑΔΕ με γνωστοποίηση του ΑΦΜ των παιδιών τους.

Τι επιτυγχάνεται με το νέο πλαίσιο

Με το προηγούμενο πλαίσιο, τα τέκνα με την ενηλικίωση τους, έπρεπε να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής τους και να υποβάλουν το έντυπο Δ210 για να τους αποδοθεί ΑΦΜ. Συνεπώς, με την αυτοματοποιημένη απόδοση του ΑΦΜ, η επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. περιορίζεται στην παραλαβή κωδικών Taxisnet.

Επίσης, Α.Φ.Μ. πρέπει να εκδίδεται για ανήλικους που αποκτούν κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά). Για παράδειγμα, αν ο γονέας επιθυμούσε να προβεί σε γονική παροχή της ψιλής κυριότητας ιδιόκτητου διαμερίσματος σε ανήλικο τέκνο του, όφειλε να αιτηθεί ΑΦΜ για το τέκνο του, πριν την κατάρτιση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Προσεχώς λοιπόν, η δωρεά ή γονική παροχή περιουσιακών στοιχείων σε ανηλίκους αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά.

Ας μην ξεχνάμε και την κατηγορία των ανηλίκων που εργάζονται ή λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου γονέα. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και διευκολύνονται αρκετά με την αυτοματοποιημένη απόδοση ΑΦΜ.

Συμπεράσματα

Η οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. αποτελεί ένα ακόμα βήμα ψηφιοποίησης με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των νεότερων πολιτών. Εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα εφαρμοστεί για το σύνολο των φορολογουμένων, οι κάτοικοι εξωτερικοί οφείλουν να αποκτούν Α.Μ.Κ.Α. για τα παιδιά τους και να ενημερώνουν την οικογενειακή τους μερίδα, ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη έκδοση του ΑΦΜ. Κλείνοντας, σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώνουν τα στοιχεία τους στο Taxisnet (email κτλ) και να παρακολουθούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους, ώστε να πληροφορούνται άμεσα για τις οίκοθεν ενέργειες που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ και να προβαίνουν σε τυχόν διορθώσεις.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή