Υπηρεσίες Ακινήτων

Υπηρεσίες Ακινήτων

Η ελληνική αγορά ακινήτων θεωρείται ως μία από τις πιο ελκυστικές της Μεσογείου, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αναπτύξουν ένα πλήρες και καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων επενδύοντας σε μία μόνο χώρα.  Επιπρόσθετα, οι τιμές έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια καθώς πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ανάγκη από ρευστά διαθέσιμα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Στα παραπάνω στοιχεία πρέπει να προστεθεί η θεσμοθέτηση σαφούς πλαισίου βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου AirBnB, το οποίο ενισχύει τη ζήτηση για επενδυτικά ακίνητα.

Παρόλα αυτά, η διαδικασία για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτεί σε αρκετές περιπτώσεις τις γνώσεις ενός πολυδιάστατου και καταρτισμένου μεσίτη ακινήτων. Επιπρόσθετα, η λήψη έγκυρων φορολογικών συμβουλών μέσω εμπεριστατωμένων μελετών αποτελεί μία αναγκαιότητα ώστε να μην αναγκαστεί ένας επενδυτής να πληρώσει μία περιουσία στα γκισέ της εφορίας.

Η TaxExperts, στα πλαίσια των υπηρεσιών ακινήτων, μπορεί να συμβάλει στις ακόλουθα:

  • Υπηρεσίες μεσιτείας για την εξεύρεση του ακινήτου που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχετε θέσει.
  • Συμβουλές αναφορικά με τις αναπτυσσόμενες και υποτιμημένες περιοχές, οι οποίες αναμένεται να υπεραποδόσουν στο μέλλον.
  • Εκτίμηση της αξίας του ακινήτου που κατέχετε και επιθυμείτε να πουλήσετε ή του ακινήτου που επιθυμείτε να αγοράσετε, με τη χρήση αξιόπιστων μοντέλων που συμβαδίζουν με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.
  • Προϋπολογισμός των εξόδων και φόρων ακίνητης περιουσίας και εισοδήματος σε περίπτωση ενοικίασης που καταβάλλονται για το ακίνητο.
  • Καθοδήγηση κατά την εισαγωγή συναλλάγματος και τη μετατροπή του νομίσματος σε ευρώ, ώστε να αναγνωριστεί από τις φορολογικές αρχές και να καλύψει το τεκμήριο αγοράς.
  • Νομικός έλεγχος του ακινήτου βάσει στοιχείων του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογίου για πιθανές προσημειώσεις.
  • Προετοιμασία των συμβολαίων και την πληρωμή των φόρων που συνεπάγεται η μεταβίβαση του ακινήτου στην ιδιοκτησία σας, συνεπικουρούμενοι από συνεργαζόμενους συμβολαιογράφους.
  • Τέλος, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την ετήσια φορολογική σας υποστήριξη αναφορικά με την ακίνητη περιουσία σας, με την υπογραφή σχετικού συμβολαίου

Contact The Experts

Αν δεν έχετε κάποιο ερώτημα και θέλετε να σας στείλουμε μία προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο goglobal@taxexperts.gr ή τηλεφωνικά στο 2107245725