Διεθνές Επιχειρείν

Επιχειρήστε μαζί μας

Η TaxExperts στηρίζει τον Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο Εξωτερικό, προσφέρονται μία σειρά από φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην ομαλότερη μετάβαση στη χώρα προορισμού.

Βήμα 1:

Ανάλυση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα στον εταιρικό σχεδιασμό και τη φορολογική συμμόρφωση είναι η ανάλυση της φύσης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητα.

Ειδικότερα πρέπει να διευκρινίσουμε:

 • Το ακριβές αντικείμενο
 • Την πορεία των εμπορευμάτων ή τον τρόπο παροχής υπηρεσιών
 • Τον τόπο από τον οποίο θα ασκείται ο έλεγχος της επιχείρησης
 • Το είδος των πελατών

Ενδεικτικά η εμπειρία μας είναι στους ακόλουθους τομείς: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, e-business, real estate, ενέργεια, ασφάλειες, ηλεκτρονικά καταστήματα, παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση, ναυτιλία, χημικά, πρώτες ύλες, τρόφιμα, ποτά, υγεία, βιομηχανικά προϊόντα, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, διαφήμιση και άλλα.

Η ανάλυση μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης, είτε μέσω Skype με τη χρήση της υπηρεσία Meet the Experts. Εναλλακτικά μπορείτε να μας αποστείλετε χωρίς κόστος μία αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας στο goglobal@taxexperts.gr και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Βήμα 3:

Επιλογή του Κατάλληλου Συνεργάτη

Η επιλογή ενός αξιόπιστου, έμπιστου και δοκιμασμένου συνεργάτη είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Επιλέγουμε και σας προτείνουμε: λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο, νομικό σύμβουλο και εκτελωνιστή.

Στη φάση αυτή εξετάζουμε και παραδίδουμε γραπτώς σε Report:

 • Το εφάπαξ κόστος ίδρυσης και εγκατάστασης
 • Τα ετήσια λογιστικά και νομικά έξοδα παρακολούθησης της εταιρίας
 • Το κόστος των εταιρικών υπηρεσιών (μετόχων, διευθυντών, γραμματέα)

Όπως αναφέρουμε στις αναλύσεις των κρατών, υπάρχουν χώρες στις οποίες έχουμε πρακτική εμπειρία και μόνιμη συνεργασία με τοπικό γραφείο λογιστικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών.

 • Η TaxExperts έχει δραστηριοποιηθεί για λογαριασμό πελατών της στις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αγγλία, Ινδία, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Χόνγκ Κόνγκ.

Στις υπόλοιπες χώρες είμαστε σε θέση να επιλέξουμε τον καλύτερο συνεργάτη μέσα από αξιόπιστα δίκτυα λογιστών και δικηγόρων. Η διαδικασία αυτή θα είναι σαφώς ευκολότερη και αποδοτικότερη αν γίνει από το γραφείο μας, γιατί μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα την ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος.

 • Οι χώρες αυτές είναι: Αίγυπτος, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιορδανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Καναδάς, Κατάρ, Μεξικό, Μολδαβία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία.
Βήμα 2:

Ανάλυση Φορολογικού, Νομικού & Επιχειρηματικού πλαισίου

Η γνώση του φορολογικού και νομικού πλαισίου της χώρας προορισμού αποτελεί θεμέλιο οποιοσδήποτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Μέσα από την ανάλυση των συντελεστών, των νόμων και των διατάξεων μπορείτε να υπολογίσετε τη φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης εκμεταλλευόμενος τις διεθνείς διατάξεις και τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ των χωρών.

Τα TaxReports της εταιρίας μας επικεντρώνονται στα παρακάτω θέματα:

 • Κόστος εγκατάστασης: φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, συμβολαιογραφικά έξοδα (notary fees), κυβερνητικά παράβολα
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Φόρος Μερισμάτων & Επαναπατρισμός Κερδών
 • Αμοιβές φυσικών προσώπων
 • Χρήση Φορολογικού Εκπροσώπου για σκοπούς ΦΠΑ
 • Οι αμοιβές (management fees, τόκοι & δικαιώματα) βάσει της ΣΑΔΦ
 • Απαλλαγές από το Φόρο και Φορολογικά Κίνητρα
 • Γενικότερα λογιστικά και διαδικαστικά θέματα

Περαιτέρω αναλύουμε νομικά θέματα που σχετίζονται με την επιλογή του νομικού προσώπου που θα επιλέξετε να δημιουργήσετε και τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τις ευθύνες του μετόχου και του νομίμου εκπροσώπου.

Το κόστος των Tax Reports εξαρτάται από το εύρος των θεμάτων με το οποίο θέλετε να ασχοληθούμε και αντικείμενο της δραστηριότητας σας, από την άποψη ότι μπορεί να υπάρχουν ειδικά θέματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Τέτοια παραδείγματα είναι το εμπόριο καυσίμων, η εισαγωγή τροφίμων, η υγεία και άλλα.

Βήμα 4:

Στρατηγικές Επιλογές Εγκατάστασης

Η TaxExperts σε όλη τη διαδικασία που περιγράφουμε παραμένει εξωτερικός συνεργάτης και δεν ασχολείται με αποφάσεις επιχειρηματικής φύσης, εκτός και αν ζητηθεί η επαγγελματική της γνώμη.

Τα TaxReports της εταιρίας μας επικεντρώνονται στα παρακάτω θέματα:

 • Την επιλογή των μετόχων στην αλλοδαπή νομική οντότητα
 • Τη δυνατότητα, ή και την υποχρέωση σε ορισμένες χώρες, χρήσης ημεδαπών διευθυντών
 • Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε εγχώρια τράπεζα
 • Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

Contact The Experts

Αν έχετε κάποιο ερώτημα ή θέλετε να σας στείλουμε μία προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο goglobal@taxexperts.gr ή τηλεφωνικά στο 210 7245725

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις «Φορολογικές Μελέτες» της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή