Κάτοικοι Εξωτερικού

Φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικού

Η TaxExperts, από το έτος ίδρυσης της, το 2005, μέχρι και σήμερα έχει στο portfolio της έναν εντυπωσιακό αριθμό πελατών κατοίκων εξωτερικού έχοντας χειριστεί ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων φορολογίας εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής. Ήδη από το 2014 που δόθηκαν σαφείς οδηγίες από τις φορολογικές αρχές για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού από χώρες της ΕΕ, ΕΟΧ ή 3ες χώρες προς στην Ελλάδα ή και αντίστροφα μέχρι και σήμερα που έχουν προκύψει σύγχρονα ζητήματα μετοικεσίας, ο ομάδα μας χειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις παραπάνω υποθέσεις.

Ενδεικτικά οι υποθέσεις που χειριζόμαστε είναι:

Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας από/προς την Ελλάδα.

Υπαγωγή στο Εναλλακτικό Φορολογικό καθεστώς των άρθρων 5Α, 5Β & 5Γ του Ν. 4172/2013.

Ζητήματα digital nomads, golden visa & Non-Dom.

Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης.

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται και η παροχή φορολογικών συμβουλών στα παραπάνω πρόσωπα (συνταξιούχων που επιθυμούν να ζήσουν στην Ελλάδα, μισθωτών που η εργασία τους τους στέλνει στο εξωτερικό ή την Ελλάδα, μισθωτών που βρήκαν θέση εργασίας στο εξωτερικό, φυσικών προσώπων-ελεύθερων επαγγελματιών που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα κ.λπ.) σε σχέση με τρόπο φορολόγησης τους.

Client Portal για Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού