Εταιρεία

Εταιρεία

H TaxExperts είναι ένα μπουτίκ γραφείο παροχής φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2000, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έναν επιλεγμένο αριθμό ιδιωτών και επιχειρήσεων. Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας φορολογικών, οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών και η εξασφάλιση της φορολογικής και νομικής συμμόρφωσης των πελατών μας.

Η λειτουργία της ομάδας μας στηρίζεται σε 4 πυλώνες.

1. Συνεργάτες

Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπιστους συνεργάτες της TaxExperts με γνώμονα τις γνώσεις, την εμπειρία, τις προσωπικές αξίες και τον επαγγελματισμό.

2. Ηθική και επαγγελματική δεοντολογία

Η TaxExperts λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ηθική και επαγγελματική δεοντολογία. H υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι απαραίτητη, αφού η δέσμευση για τήρηση της ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και η αναγνώριση της σημασίας της είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησής μας. Η ομάδα μας παρέχει διαφάνεια και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης εκφράζοντας με απόλυτη σαφήνεια τη συμπεριφορά που μπορείτε να αναμένετε από τους ανθρώπους μας.

3. Εμπειστευτικότητα

Η TaxExperts χειρίζεται όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα και γενικά τα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση αυτής και των συνεργατών της με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την δέσμευση των συνεργατών της στη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέσα και μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, εγγράφων και στοιχείων που περιέρχονται υπόψή της με απότατο σκοπό την εχεμύθεια και στην προστασία των πελατών της.

    4. Αποκλειστικότητα

    Κατά επιλογή, είμαστε ένα εξειδικευμένο, μπουτίκ γραφείο, με περιορισμένο αριθμό πελατών. Εξασφαλίζουμε την αποκλειστικότητα στην παροχή των υπηρεσιών, αποκλείουμε τη σύγκρουση συμφερόντων και θωρακίζουμε την εμπιστευτικότητα σε ένα επιλεγμένο κύκλο ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Οι Πελάτες μας

Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας ενώ δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, του λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών, των διεθνών μεταφορών, της εξόρυξης πρώτων υλών και μαρμάρων κ.λπ.. Παράλληλα, διατηρούμε ένα επιλεγμένο πελατολόγιο φυσικών προσώπων -κατοίκων Εξωτερικού και Ελλάδας- στους οποίους παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης και φορολογικών συμβουλών.