Εισαγωγή στη Δυναμική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Εισαγωγή στη Δυναμική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Οι οικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύουν κατά παράδοση οι Εταιρίες είναι στατικές όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενό τους. Ανεξάρτητα αν η πληροφορία είναι σε ηλεκτρονική (Excel, PDF, ASCII) ή έντυπη μορφή, κάθε στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων προσδιορίζεται αποκλειστικά από το νόημα του όρου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους αποδέκτες των στοιχείων. Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί αυτό που μπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να αντιληφθούν οι υπολογιστικές μηχανές εκτός εάν τους το ορίσεις και στην εποχή μας, καλώς ή κακώς, το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής επικοινωνία πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών.

Το πρότυπο XBRL (eXtensible Business Reporting Language) είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται στην XML (eXtensible Markup Language), για την μεταφορά επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Από το 1997 που δημιουργήθηκε στην Αμερική μέχρι και σήμερα έχει φέρει επανάσταση στην επιχειρηματική πληροφόρηση σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα καθόλα ελεύθερο στη διανομή και δωρεάν στη χρήση πρότυπο επιχειρηματικής επικοινωνίας και αναπτύσσετε ταυτόχρονα από περισσότερους από 500 διεθνείς οργανισμούς, τράπεζες, πολυεθνικές εταιρίες, εποπτικούς φορείς, και κυβερνητικές οργανώσεις.

Βασίζεται σε παγκοσμίως αποδεκτές αρχές (XBRL Specifications) διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή και την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων ανάμεσα σε επιχειρήσεις, εποπτικούς φορείς και κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών, βελτίωση της αξιοπιστίας των μεγεθών και αύξηση της ταχύτητας διάδοσης των οικονομικών στοιχείων, για όλους αυτούς που εμπλέκονται στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κύκλωμα. Η XBRL ακολουθεί ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Έχει μπει στη ζωή των οικονομικών αναλυτών για να μείνει, προσφέροντας σύγχρονη, αξιόπιστη, δυναμική και αποκαλυπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Το πρότυπο αναπτύσσεται ταυτόχρονα από την XBRL International, το International Accounting Standards Board, Financial Accounting Standards Board, το American Institute of Chartered Public Accountants και τη Central European Banking Supervisor και εφαρμόζεται από χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Άλλα Tags: 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή