Εκλογική Αποζημίωση: Πόση είναι, πότε και πώς φορολογείται

Εκλογική Αποζημίωση: Πόση είναι, πότε και πώς φορολογείται

Η διενέργεια εκλογών ενεργοποιεί ένα μεγάλο κομμάτι της κρατικής μηχανής και των ιδιωτών, επαγγελματιών και μη, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποστήριξη της όλης διαδικασίας. Με εξαίρεση τις εφορευτικές επιτροπές, οι λοιποί εμπλεκόμενοι (δικηγόροι, γραμματείς, διερμηνείς κτλ) δικαιούνται ειδική αποζημίωση για την απασχόλησή τους στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα.

Ύψος εκλογικής αποζημίωσης

Στις 8 Μαΐου 2019 δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση (αρ. πρωτ. 35305) για τον καθορισμό του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων για τη διπλή εκλογική αναμέτρηση της 26ης Μαΐου και της 2ας  Ιουνίου.

Το ύψος της αποζημίωσης καθορίστηκε ως εξής:

  • Για τους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές αυτών, η αποζημίωση ανέρχεται σε € 140 ανά ημέρα απασχόλησης.
  • Για τους δικαστικούς αντιπροσώπους σε € 105 / ημέρα
  • Για τους διερμηνείς και τους γραμματείς σε € 100 / ημέρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέπεται επίσης η καταβολή αποζημίωσης για οδοιπορικά έξοδα. Για τη μετακίνηση με επιβατικό ΙΧ τα οδοιπορικά υπολογίζονται με € 0,15 / χλμ, ενώ παρέχονται ειδικές εκπτώσεις για τη χρήση άλλων μέσων μεταφοράς.

Δήλωση Εισοδήματος

Σύμφωνα με τη παρ. 3 του αρ. 108 του Π.Δ. 26/2012, οι δικαιούχοι των εκλογικών αποζημιώσεων απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων κ.λπ., για τα ποσά που τους καταβάλλονται για τις αποζημιώσεις αυτές. Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο εισόδημα θα περιληφθεί στους κωδικούς 657-658 (ή 617-618 αν δεν υπάρξει ηλεκτρονική πληροφόρηση). Τα ποσά των παραπάνω κωδικών απαλλάσσονται τόσο του φόρου, όσο και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Επίσης, στο ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται ότι η εκλογική αποζημίωση είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Φ.Π.Α.

Με παλιότερο έγγραφο το Υπουργείο Οικονομικών (Δ14Β1087797ΕΞ2013) είχε δώσει οδηγίες για το χειρισμό σε επίπεδο Φ.Π.Α. των αποζημιώσεων για τους δικηγόρους που έχουν έναρξη επαγγέλματος. Πιο αναλυτικά, οι δικηγόροι που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η ειδική εκλογική αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και επομένως δεν αναλογεί ΦΠΑ στο έσοδο αυτό.

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι ο διορισμός ως δικαστικός αντιπρόσωπος σε εκλογικό τμήμα και η λήψη της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, γίνεται στα πλαίσια της ιδιότητας του φορολογουμένου ως δικηγόρος. Καθώς, λοιπόν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., θα πρέπει η ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση να συμπεριληφθεί στις δηλώσεις. Ειδικότερα, το ποσό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στον κωδικό 310 ως εξαιρούμενη του Φ.Π.Α. εκροή.           

Τρόπος  πληρωμής

Για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης, λειτουργεί πλεόν εφαρμογή στο TAXISnet της ΑΑΔΕ, όπου οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα πρέπει να εισέλθουν και να δηλώσουν τα στοιχεία των γραμματέων, της εφορευτικής επιτροπής και των διερμηνέων (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και Τηλέφωνο). Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να εισέρχονται και να πληκτρολογούν το IBAN τους για την ολοκλήρωση της καταβολής.  
 

Κλείνοντας, δεδομένου ότι η εκλογική αποζημίωση περιλαμβάνεται ως εισόδημα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίων και να προσαυξήσει το διαθέσιμο κεφάλαιο προς ανάλωση των φορολογουμένων.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή