Κτηματολόγιο: Από 1η Ιουνίου η ανάρτηση για τον Δήμο Αθηναίων

Κτηματολόγιο: Από 1η Ιουνίου η ανάρτηση για τον Δήμο Αθηναίων

Οι κάτοχοι ιδιοκτησιών στην Αθήνα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

Εισαγωγή

Από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έχει ξεκινήσει να στέλνει ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες για την έναρξη της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα που ανήκουν στον Δήμο της Αθήνας.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, καθώς πρόκειται για μια αρκετά απλή διαδικασία.

Ας δούμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Βήματα

Σε αυτή τη φάση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων

Για την συμμετοχή στη διαδικασία είναι αρχικά απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των ενδιαφερομένων μέσω τηςτου κτηματολογίου www.ktimatologio.gr.

2. Ενημέρωση υφιστάμενων καταχωρήσεων

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον σύνδεσμο:

http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi_Page.aspx

Μέσω αυτού θα ενημερωθούν σχετικά με το πώς έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα τα ακίνητα τους. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να ελεγχθούν τα εξής:

•          Την περιγραφή των ακινήτων και τη νομική πληροφορία τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

•          Τα όρια των γεωτεμαχίων (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

3. Διόρθωση στοιχείων

Εάν οι καταχωρημένες πληροφορίες είναι ορθές και οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν με τα κτηματολογικά στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα αναρτημένα στοιχεία, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων.

Τρόπος υποβολής και προθεσμίες

Οι αιτήσεις διόρθωσης μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή «E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να επισκεφθούν το αρμόδιο στο γραφείο κτηματογράφησης.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων λήγει την 3η Αυγούστου 2020. Παρόλα αυτά, η προαναφερθείσα προθεσμία παρατείνεται μέχρι την1η Οκτωβρίου 2020 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Παρατηρήσεις

Για οποιεσδήποτε μελλοντικές διορθώσεις μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών (03.08.2020 για κατοίκους Ελλάδας ή 01.10.2020 για κατοίκους εξωτερικού), προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τελευταία φάση της κτηματογράφησης η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, δηλαδή χωρίς υποχρεωτική φυσική παρουσία του πολίτη στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή