Μοναδικά Πλεονεκτήματα

Μοναδικά Πλεονεκτήματα

Σε όλες τις φάσεις η συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων από όλη την Ευρώπη ήταν καθοριστική τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε λογιστικό επίπεδο. Εξάλλου, στην XBRL International συμμετέχουν οι σπουδαιότεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι συμβάλουν στην ανάπτυξη του προτύπου, διατηρώντας έτσι κορυφαία επιστημονική βάση σε ότι δημοσιεύεται. Ο πολυεθνικός χαρακτήρας του οργανισμού και η αποδοχή των Λεξικών από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, εξασφαλίζει την εναρμόνιση των πρακτικών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Το πρότυπο XBRL έχει λύσει και το θέμα κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων που προκύπτει από το πολυγλωσσικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Taxonomy των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει μεταφραστεί ήδη στα Ισπανικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ολλανδικά και τα Πορτογαλικά, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία μετάφρασης και στη Χώρα μας.

Ο οικονομικός αναλυτής μπορεί αυτόματα να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά μέσα από την ίδια εφαρμογή και να τα εισάγει στο δικό του μοντέλο ανάλυσης. Το γεγονός ότι η πληροφορία είναι δομημένη καθιστά εξαιρετικά εύκολη και σύντομη τη διαδικασία εισαγωγής των οικονομικών στοιχείων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν την περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της εμφάνισης των στοιχείων στο ίντερνετ σε δυναμικές σελίδες που ανανεώνονται αυτόματα με την τροποποίηση των δεδομένων.

Κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης του προτύπου XBRL είναι τα ακόλουθα:

  • Βελτιώνει την ποιότητα και την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Αυτοματοποιεί τη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων
  • Βελτιώνει την αναγνωσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων
  • Μειώνει τον χρόνο και το κόστος σύνταξης μία χρηματοοικονομικής αναφοράς
  • Διευκολύνει την συνεχή παραγωγή οικονομικών αναφορών και λογιστικών γνωστοποιήσεων
  • Μειώνει τον κίνδυνο των λαθών κατά την διαδικασία εξαγωγής και εισαγωγής στοιχείων εξαιτίας της παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα
  • Μειώνει το κόστος λειτουργίας και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων

Το βασικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εφαρμογών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι ότι το πρότυπο XBRL είναι δωρεάν και ελεύθερο προς τη χρήση. Η εταιρία πέρα από την τεχνολογική πλατφόρμα έχει στη διάθεσή της και το Taxonomy των IFRS πάνω στο οποίο μπορεί να δουλέψει προθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία. Η φάση αυτή δεν είναι ούτε πιο δύσκολη, ούτε πιο χρονοβόρα από την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού σε ένα πρόγραμμα λογιστικής και μπορεί να ολοκληρωθεί από μη εξειδικευμένο προσωπικό με ελάχιστη εκπαίδευση και εξάσκηση.

Από κει και πέρα ο Λογιστής, ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πατάνε ένα κουμπάκι, για να έχουν ενημερωμένες και αξιόπιστες οικονομικές αναφορές.
 

Άλλα Tags: 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή