Ο ΕΝΦΙΑ για τους Κατοίκους Εξωτερικού

Ο ΕΝΦΙΑ για τους Κατοίκους Εξωτερικού

Εισαγωγή

Το διήμερο 29 – 30 Αυγούστου δημοσιεύτηκαν στην εφαρμογή του Περιουσιολογίου (Ε9) τα νέα εκκαθαριστικά φόρου ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και οι σχετικές ειδοποιήσεις πληρωμής. Τα εν λόγω εκκαθαριστικά αφορούν εμπράγματα δικαιώματα ιδιοκτησίας ακινήτων που ίσχυαν κατά το ημερολογιακό έτος 2015.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απέστειλε email στους φορολογούμενους, εντός των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου, καλώντας τους να συνδεθούν στο λογαριασμό τους στο TaxisNet, από όπου μπορούν να εκτυπώσουν τον αναλυτικό προσδιορισμό του φόρου και τις προθεσμίες πληρωμής.

Ο φόρος προβλέπεται να καταβληθεί σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης στις 30/09/2016. Επίσης, δεν προβλέπεται κάποια έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού.

 

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων αφορούν κτίσματα που βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας και Ιθάκης, τα οποία αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημιές κατά το σεισμό του Νοεμβρίου 2015 και απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των ετών 2015 και 2016.

Επιπρόσθετα, μειώθηκε το όριο απαλλαγής από το συμπληρωματικό φόρο στις 200.000€ από 300.000€, θέτοντας χαμηλότερα τον πήχη των φορολογουμένων που νοούνται ως κάτοχοι μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

Σημειώνεται ότι από το 2016 αναμένεται να ισχύσουν οι νέοι συντελεστές φόρου επί των οικοπέδων, βάσει της τροποποίησης που επήλθε στο ν. 4223/2013 από το ν. 4389/2016.

 

Πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. από Κατοίκους Εξωτερικού

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, Κάτοικοι Εξωτερικού νοούνται οι φορολογούμενοι που έχουν μεταβάλει τη φορολογική τους κατοικία και υπάγονται είτε στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού είτε στο τμήμα Κατοίκων Εξωτερικού των περιφερειακών Εφοριών. 

Οι Κάτοικοι Εξωτερικού είναι υπόχρεοι καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. για την ακίνητη περιουσία που διαθέτουν στην Ελλάδα, βάσει της ίδιας νομοθεσίας που ισχύει για τους Έλληνες φορολογικούς κατοίκους. Οφείλουν να έχουν προμηθευτεί κλειδάριθμο και να έχουν ενεργοποιήσει το λογαριασμό τους στο TaxisNet, ώστε να έχουν πρόσβαση στη σχετική εφαρμογή του Περιουσιολογίου (Ε9). Στην περίπτωση συζύγων, προτείνεται ο κάθε σύζυγος να έχει προσωπικούς κωδικούς εισόδου στο Taxisnet, διότι το εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται ανά ΑΦΜ, και όχι οικογενειακά όπως στην περίπτωση της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η πληρωμή του φόρου για τους Έλληνες ομογενείς που διαμένουν στο εξωτερικό μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Πληρωμή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας και του συστήματος SEPA, με έμβασμα απευθείας από το εξωτερικό.
  • Πληρωμή μέσω συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking) που έχει ενεργοποιηθεί για λογαριασμό που τηρείται σε ελληνική τράπεζα.
  • Κατόπιν συνεννόησής με τον αντίκλητο – φορολογικό τους εκπρόσωπο, μέσω εμβάσματος στον ελληνικό τραπεζικό του λογαριασμό και διεκπεραίωση της συναλλαγής από εκείνον.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται πλέον η πληρωμή κανενός είδους φόρου στο Ταμείο της Δ.Ο.Υ., ενώ και σε κάποιες περιπτώσεις που απαιτείται να πραγματοποιηθεί η εν λόγω συναλλαγή είναι απαραίτητη η χρήση ‘πλαστικού χρήματος’ (πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας). Όσοι κάτοικοι εξωτερικού βρίσκονται προσωρινά στην Ελλάδα και επιθυμούν να πληρώσουν δια ζώσης τον φόρο ακινήτων, μπορούν να επισκεφθούν οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα με την ειδοποίηση πληρωμής φόρου και να πληρώσουν μετρητοίς ή να ζητήσουν να γίνει χρέωση του λογαριασμού τους.

Απαραίτητο στοιχείο για την πραγματοποίηση της πληρωμής είναι η γνώση της Ταυτότητας Οφειλής, η οποία αναγράφεται τόσο στο εκκαθαριστικό όσο και στην ειδοποίηση πληρωμής φόρου, και δεν μεταβάλλεται από δόση σε δόση.

 

Επίλογος

Η νέα πρακτική που έχει υιοθετηθεί από τη ΓΓΔΕ αναφορικά με την αποστολή email κατά την έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α. φόρου εισοδήματος κτλ), συμβάλλει στην άμεση ενημέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Οι αντίκλητοι – φορολογικοί εκπρόσωποι των Κατοίκων Εξωτερικού, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι ευκολότερο να παρακολουθούν τις εξελίξεις, οφείλουν επίσης να ενημερώνονται και εν συνεχεία να ενημερώνουν τους Έλληνες ομογενείς για τις φορολογικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν.

Οι Κάτοικοι Εξωτερικού, όμοια με τους Έλληνες φορολογικούς κατοίκους, οφείλουν να καταβάλουν την πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ η 5η δόση πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2017. Η μη έγκαιρη εξόφληση κάποιας δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση που υπολογίζεται με 0,73% μηνιαίως, βάσει των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή