Προθεσμίες 2012 (updated)

Προθεσμίες 2012 (updated)

Στις 29 Φεβρουαρίου 2012 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις σημαντικότερες αλλαγές στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2012 μέσω της ΠΟΛ.1055.

Συγκεκριμένα:

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, παρατείνεται έως και τις 15 Ιουνίου 2012.

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όσοι έχουν αποκτήσει εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων, από ελεύθερο επάγγελμα, από κινητές αξίες, από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, χωρίς εισοδήματα, οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ., ή κότερου, ή αεροσκάφους.

2. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2του ΚΦΕ, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2012.

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι εταιρείες, οι κοινοπραξίες και οι κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2012, ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ που τηρούν (και για όσες επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που το κεντρικό τους κατάστημα επλήγη από επεισόδια, παράνομες ενέργειες ή εμπρησμό στις 12 , 13 Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα).

4. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011, φυσικών και νομικών προσώπων, υποβάλλεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέχρι την 31η Ιουλίου 2012.

Συγκεκριμένα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

15 Ιουνίου 2012

Ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (ηλεκτρονικώς ή και χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ.)

Όσοι δηλώνουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων, από ελεύθερο επάγγελμα, από κινητές αξίες, από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, χωρίς εισοδήματα, οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ., ή κότερου, ή αεροσκάφους

30 Απριλίου 2012

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

οι εταιρείες, οι κοινοπραξίες και οι κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

30 Απριλίου 2012

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

–      για όλα τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ που τηρούν_

–      ΚΑΙ

–      για όσες επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που το κεντρικό τους κατάστημα επλήγη από επεισόδια, παράνομες ενέργειες ή εμπρησμό στις 12&13 Φεβρουαρίου 2012, στην Αθήνα

31Ιουλίου 2012

Δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9), ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ

φυσικά και νομικά πρόσωπα

Αυτή η καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των δόσεων πληρωμής του φόρου, αφού οι τρεις διμηνιαίες δόσεις προβλέπονται μόνο στην περίπτωση που η εκκαθάριση της δήλωσης γίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου. Αν η εκκαθάριση και η βεβαίωση του φόρου γίνουν Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, τότε ο φόρος εξοφλείται σε 2 ίσες διμηνιαίες δόσεις, ενώ αν η βεβαίωση γίνει από τον Οκτώβριο και μετά, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω, δεδομένου ότι η παραπάνω διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φέρνει τους φορολογούμενους αντιμέτωπους με όλες τις δυσμενείς αλλαγές που έχουν επέλθει στο φορολογικό σύστημα τους τελευταίους μήνες, από τις οποίες θίγονται κυρίως όσοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα:

  • ο αυξημένος πρόσθετος φόρος εισοδήματος που θα προκύψει για τα εισοδήματα του 2011, μετά τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ,
  • η μείωση ή κατάργηση των  φοροαπαλλαγών,
  • η αύξηση έως 200% των τεκμηρίων διαβίωσης.
  • η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011 - επιβάλλεται με συντελεστές 1%-4% για όσους θα δηλώσουν ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ.
  • το τέλος επιτηδεύματος που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και τέλος,
  • οι εισφορές σε ΙΧ, σκάφη και πισίνες.

Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών, στη σχετική του ανακοίνωση, διευκρινίζει ότι η εκτύπωση των εντύπων, οι οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ και η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μέσω του TAXISnet εξελίσσονται στους προβλεπόμενους χρόνους σε σχέση με τις οριζόμενες προθεσμίες και σημειώνεται ότι αντίστοιχα είχαν εξελιχθεί και τον προηγούμενο χρόνο. Ειδικότερα, με αφορμή δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται σε ενδεχόμενο παράτασης σε ό,τι αφορά την υποβολή των δηλώσεων, λόγω καθυστέρησης στην έκδοση εντύπων και εγκυκλίων, το Γραφείο Τύπου του υπουργείου τονίζει πως δεν τίθεται κανένα θέμα παράτασης στην υποβολή των δηλώσεων εκτός των συνηθισμένων παρατάσεων που δίνονται κάθε έτος.

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Παράλληλα, με άλλη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών παρατείνεται έως τις 30 Μαρτίου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η παράταση αφορά οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.Συγκεκριμένα, αφορά οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 75.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 24 δόσεις.

Η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των οφειλών σε 24 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 100 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, προβλέπεται διαγραφή των προσαυξήσεων 100%.

Αν οι οφειλές ρυθμιστούν σε 2-12 δόσεις προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων 90%, ενώ σε περίπτωση 13-24   δόσεων διαγράφεται το 75%.Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα περισσότερων δόσεων (έως και 60) μόνο σε όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούν, λόγω προβλημάτων υγείας ή οικονομικών, να εξοφλήσουν νωρίτερα.

 

Επιμέλεια,

TaxExperts Team

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή