Εργόσημο: Ένα μοντέρνο εργαλείο κατά της εισφοροδιαφυγής

Εργόσημο: Ένα μοντέρνο εργαλείο κατά της εισφοροδιαφυγής

Από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου μπήκε στην ζωή μας το εργόσημο ή όπως κοινώς θα το λέγαμε κουπόνι εργασίας. Τι σημαίνει για εμάς και πόσο επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Το εργόσημο είναι μία δίπτυχη επιταγή που ενσωματώνει την αμοιβή και τις εισφορές αυτού που μας παρέχει μία εργασία όπως ρητά αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΙΚΑ 68/9-9-2011.

Στην ουσία το εργόσημο ολοκληρώνει τη διαδικασία της αυτασφάλισης για πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων τα οποίο μέχρι σήμερα ανήκαν ως επί τω πλείστον στη μαύρη εργασία.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

α) Οι Υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό).

β) Οι κηπουρικές εργασίες.

γ) Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες, που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.

δ) Η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων.

ε) Η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.

στ) Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

ζ) Η συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ).

η) Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).

θ) Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων.

ι) Η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας).

Επίσης διευκρινίζεται ότι, στη κατηγορία μεμονωμένων μικροεπισκευαστικών εργασιών που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες, λογίζεται κάθε εργασία που εκτελείται σε κατοικίες όπως επισκευές, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ξυλουργικά και άλλες συναφείς εργασίες.

Επομένως από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρώνουμε αυτούς που μας παρέχουν μία από τις παραπάνω εργασίες με τη χρήση του εργόσημου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης (Τράπεζες - ΕΛΤΑ) του Εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, εν προκειμένω του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., και το είδος της παρεχόμενης εργασίας (π.χ. οικιακές εργασίες) και καταθέτει το ποσό του Εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Στο τέλος κάθε έτους ο φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του εργόσημου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό να πληρώνει διάφορες δαπάνες με νόμιμο τρόπο και με τον τρόπο αυτό να εκπίπτει τις δαπάνες αυτές. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου.

Ως δικαιολογητικό για την προαναφερθείσα έκπτωση του φόρου εισοδήματος συνυποβάλλεται με την φορολογική δήλωση του 2012 η ετήσια απολογιστική κατάσταση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχει σταλεί στον εργοδότη.

 

ΚΡΙΤΙΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με τη μαύρη εργασία να μαστίζει την Ελλάδα σήμερα, το εργόσημο αποτελεί ένα ευέλικτο τρόπο πληρωμής με πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχάς διευκολύνει τον εργοδότη – ένα απλό νοικοκυριό – να πληρώνει με νόμιμο τρόπο υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνει συχνά χωρίς κανένα νόμιμο παραστατικό. Το γεγονός αυτό όχι μόνο μπορεί να μειώσει την εισφοροδιαφυγή, αλλά να αυξήσει και τη φορολογική συνείδηση ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών που μέχρι σήμερα εργαζόντουσαν ανεξέλεγκτα.

Συνολικά το εργόσημο είναι ένα μέτρο με εισπρακτικό αλλά συνάμα και κοινωνικό χαρακτήρα αφού διευκολύνει τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να καταχωρήσουν δαπάνες στις δηλώσεις εισοδήματος και αν επωφεληθούν από τη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και την επιστροφή φόρου.

 

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Πρέπει να καταβάλλεται τον ίδιο μήνα με το μήνα που παρέχεται η υπηρεσία, έτσι ώστε να ένσημα να καταλογίζονται στον ίδιο μήνα.  Για τις οικιακές βοηθούς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση παραδείγματος χάρη, για το μισθό του Ιανουραρίου θα πρέπει από 01/01/12 μέχρι 31/01/2012 να έχει καταβληθεί το ποσό.  Δεν έχει σημασία η ημέρα, αρκεί η καταβολή να γίνεται εντός του αντίστοιχου μήνα. 

 

ΔΩΡΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Το εργόσημο εξαιρείται από δώρα και επιδόματα!! Αφορά τις ειδικότητες αυτές που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, όπως οι οικόσιτοι οικιακοί βοηθοί, πλέον δεν δικαιούνται δώρα και επιδόματα.  Ο μισθός τους υπολογίζεται σε 12μηνη βάση.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ

Με βάση όσα αναφέραμε παραπάνω από το ποσό των εισφορών αντιστοιχεί στο 20% της αξίας των αμοιβών σε εργόσημο.  Στη συνέχεια διαιρούμε το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του Ημερησιου Ανειδίκευτη Εργάτη.  Το αποτέλεσμα το πολλαπλασιάζουμε επί 2 για να βρούμε τις ημέρες ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Αναλυτικότερα:

 

Παράδειγμα

α) Εργόσημο 100 ευρώ

Η.Α.Ε. 33,57 Χ 35,40% = 11,88

100 Εργ. Χ 20% = 20 ευρώ ασφ. εισφορές

20 / 11,88 = 1,68 ημέρες

1,68 Χ 2 = 3 ημέρες ασφάλισης δικαιούται ο εργαζόμενος

β) Το κατώτερο μηνιαίο ποσό ασφαλιστικών εισφορών που εώς τώρα πληρωνόταν κατά μέσο όρο για λογαριασμό των οικιακών βοηθών, αντιστοιχούσε σε 146,20 ευρώ.

Η ανάλογη εισφορά με το σύστημα του εργόσημου είναι η εξής:

Εργόσημο: 750 ευρώ

750 Χ 20% = 150 ευρώ ασφ. εισφορές

150 / 11,88 = 12,63 ημέρες

12,63 Χ 2 = 25 ημέρες ασφάλισης

Δηλαδή οι εισφορές για κάποιον που απασχολεί μόνιμα μία οικιακή βοηθό έχουν αυξηθεί κατά 4 € σε σχέση με το παρελθόν.

 

Taxexperts Team

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή