Ε9 2011: Υποβολή μέσω Taxis

Ε9 2011: Υποβολή μέσω Taxis

Από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για την υποβολή και την μεταβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από το δικτυακό τόπο www.gsis.gr με την επιλογή «Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9»

Αφού ενημερωθήκαμε , αποδεχθήκαμε και πληρώσαμε ή θα πληρώσουμε το "τέλος επί των ακινήτων" ήρθε η στιγμή για να βάλουμε σε μία τάξη τουλάχιστον φορολογικά την ακίνητη περιουσία μας.

Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1189/6.9.2011, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 πραγματοποιείται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2011. Επισημαίνεται πως τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1022/3.2.2011.

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την άσκοπη ταλαιπωρία στις εφορίες, τις προστριβές και τις διενέξεις με τους υπαλλήλους, τις ουρές και τέλος και κυριότερο την αποφυγή λαθών από χειρόγραφες διορθώσεις των δηλώσεων, ενώ παράλληλα θα σας δώσει την δυνατότητα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της περιουσιακής σας κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία.

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο Ε9 δηλώνουμε τα ακίνητα που βρίσκονται στην κυριότητά μας την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους τότε σε όσους υπόχρεους δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να δουν την περιουσιακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και εφόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Στη συνέχεια, οι υπόχρεοι πραγματοποιούν διορθώσεις και για τα επόμενα έτη, ώστε η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης να ανταποκρίνεται στην 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους φορολογίας.

Γιά να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Ε9 είναι απαραίτητοι οι κωδικοί πρόσβασης της υπηρεσίας TAXISnet. Σύμφωνα με την ΠΟΛ1245/2.12.2011 ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση Ε9 έτους 2011 ακόμη και αν έχει ήδη υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, η χειρόγραφη δήλωση θα αγνοηθεί και ως αρχική υποβληθείσα δήλωση Ε9 έτους 2011 θα θεωρηθεί η ηλεκτρονικά υποβληθείσα.

Επίσης κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, για την πραγματοποίηση μεταβολών ως προς τα στοιχεία της συζύγου (εισαγωγή ή διαγραφή) απαιτείται οι σχετικές μεταβολές να έχουν καταχωρηθεί στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Αν δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση στο μητρώο, δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, για τεχνικούς λόγους, η δήλωση Ε9 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου:

  • Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υποχρέου.
  • Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
  • Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.

Με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία της 22ας Δεκεμβρίου, ο χρόνος ειναι με το μέρος σας, για να αποκτήσετε τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασεις της υπηρεσίας TAXISnet και να υποβάλετε ή να διορθώσετε την δήλωση Ε9.

Για φορολογικά ερωτήματα αναφορικά με το Ε9 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Ask the Experts.

Για να μιλήσετε με ένα φορολογικό σύμβουλο επικοινωνήστε μαζί μας.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή