Η διάρθρωση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Η διάρθρωση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Σε συνέχεια της εκκαθάρισης του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία αναφορικά με την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων. Αναλυτικότερα:

- Η αντικειμενική αξία των ακινήτων 5.569.336 ιδιοκτητών ανέρχεται σε €520,49 δις.

- 4.123.258 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας χαμηλότερης των 100.000€.

- 291.322 ιδιοκτήτες έπρεπε να πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο καθώς η συνολική αξία της περιουσίας τους υπερέβαινε τα 300.000€.

- 27.192 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα αξίας άνω του €1εκ. και μόλις 492 ιδιοκτήτες ακίνητη περιουσία άνω των €4,1 δις.         

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, αν ληφθούν υπόψη τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου, ανέρχεται σε περίπου €1 τρις, ενώ η συνολική επιβάρυνση από ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό φόρο υπολογίστηκε σε περίπου 0,3% της προαναφερθείσας αξίας. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη υποχρέωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συρρίκνωσης των αποδοχών των Ελλήνων και της γενικότερης αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων κατά τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, ο φόρος ακινήτων δεν συνδέεται με κάποιο εισόδημα που παράγουν τα ακίνητα και δεν εμφανίζει προς το παρόν κάποια ανταποδοτικότητα καθώς έχει εισαχθεί για την κάλυψη δημοσιονομικών κενών.

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι σημαντική είναι επίσης η επιβάρυνση από τα Τέλη ακίνητης περιουσίας, ενώ αρκετοί φόροι επιβάλλονται κατά τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (πχ φόρος υπεραξίας, φόρος μεταβίβασης κ.ά.). Συνεπώς, η συνεχής παρακολούθηση της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας αποτελεί μία αναγκαιότητα κατά τη λήψη αποφάσεων από την πλευρά των ιδιωτών.   

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή