Κάτοικοι εξωτερικού

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Όροι και προϋποθέσεις για την σωστή συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης στην Ελλάδα. (Για τα εισοδήματα που απέκτησαν στην αλλοδαπή το 2017)

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ:

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ θεωρείται ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την οποία δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του. Στο άλλο κράτος, στο εξωτερικό, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία δηλώνει μόνο τα εισοδήματα που απέκτησε εκεί, στο εξωτερικό, στο άλλο κράτος.