Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ: Αμπού Ντάμπι, Αϊμάν, Ντουμπάι, Ουμ αλ-Καϊγιάν, Ρας αλ-Καϊμά, Σάρια, Φουτζάιρα) είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος που αποτελείται από επτά εμιράτα και βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, που συνορεύει με τον Περσικό Κόλπο προς τα βόρεια, το Ομάν στην ανατολή, και τη Σαουδική Αραβία στο νότο και τη δύση. Η ομοσπονδία ιδρύθηκε επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 1971, και πρωτεύουσα των ΗΑΕ είναι το Αμπού Ντάμπι. Η αραβική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και το νόμισμα είναι το Dirham (AED).

Με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέτουν σε προτεραιότητα την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.Είναι επίσης ένα από τα καλύτερα παραδείγματα στην περιοχή, μιας οικονομίας που έχει απομακρυνθεί από μια εξάρτηση από τον τομέα της ενέργειας. Αρχικά υποκινούμενο από το Ντουμπάι, και πιο πρόσφατα από το Αμπού Ντάμπι, ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ προέρχεται από μη-πετρελαιακά έσοδα.

Το Ντουμπάι αποτελεί τμήμα των επτά Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Από την σχετική αφάνεια, αυτό το εμιράτο έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια περιφερειακή δύναμη. Η χώρα βρίσκεται στα 16 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με την Σάρτζα στα βορειοανατολικά, το Άμπου Ντάμπι προς το νότο και το Σουλτανάτο του Ομάν στα νοτιοανατολικά. Είναι επίσης η μεγαλύτερη πόλη, το κύριο λιμάνι και εμπορικό κέντρο της ομοσπονδίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η οικονομία του Ντουμπάι είναι πλήρως εξαρτώμενη από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει μόνο το 6% της οικονομίας της χώρας. Στην πραγματικότητα, το μέρος που αντιστοιχεί στα έσοδα από το φυσικό αέριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μόνο περίπου 2%. Παρ’ όλα αυτά, το χαμηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί κινητήριο μοχλό για τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IMF, το 2016 το εγχώριο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου 3%, ενώ το 2017 η μεγέθυνση ήταν οριακή και ανήλθε σε 0,8%. Η αύξησ η του ΑΕΠ των ΗΑΕ εκτιμάται στο 2,5-3% για τα επόμενα έτη.

Η οικονομία της χώρας είναι μία από τις πιο μοναδικές και ασυνήθιστες στον κόσμο. Ως «entrepôt», (δηλαδή ελεύθερο λιμάνι), δεν επιβάλλονται δασμοί και φόροι στα εισαγόμενα αγαθά. Έχει επίσης πολλές ελεύθερες ζώνες, που παρέχουν εξειδικευμένη υποδομή αγοράς και φορολογικά κίνητρα για την βιομηχανική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των:                        
•  Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών & Εμπορευμάτων - Dubai International Financial Centre 
•  Υγειονομικών υπηρεσιών- Healthcare 
•  Τεχνολογικών υπηρεσιών - Dubai Internet City, Dubai Media City in Dubai
•  Βιοτεχνολογία & Έρευνα- Biotechnology & Research Park
•  Εκπαίδευση και Πανεπιστήμια - Academic City and Knowledge Village
•  Υφαντουργία & Logistics - Jebel Ali Free Zone and Dubai Logistics City 
•  Dubai Outsource Zone
•  Αεροδρόμιο -   Dubai Airport Free Zone

Οι εξαγωγές των ΗΑΕ για το 2016 κινήθηκαν στα ΗΠΑ $ 316 δισεκατομμύρια και οι εισαγωγές στα ΗΠΑ $ 247 δισεκατομμύρια, διαμορφώνοντας ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Η Κίνα και η Ινδία αποτελούν τις βασικές χώρες προορισμού των εξαγόμενων αγαθών.

Φορολογικό σύστημα

Τα ΗΑΕ δεν έχουν ένα σαφές πλαίσιο φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών τους δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας αν μία εταιρεία συστάθηκε στα Εμιράτα, η διοίκηση ασκείται από τουλάχιστον ένα κάτοικο των ΗΑΕ και η χώρα του αιτούντα έχει συνάψει ΣΑΔΦ με τα ΗΑΕ. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας μπορεί να εκδωθεί αν η διαμονή του προσώπου υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος και υπάρχει ΣΑΔΦ σε ισχύ με το αντισυμβαλλόμενο κράτος.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία των ΗΑΕ, είναι δυνατό να επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων σε όλες τις εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εγκαταστάσεων και των υποκαταστημάτων). Όμως, στην πράξη ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται μόνο στα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και τις εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο ή με την ‘‘εμπορία’’ δικαιωμάτων επί του πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλα προϊόντα υδρογονανθράκων (δηλαδή οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου). Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου υπόκεινται σε προοδευτική φορολογία μέχρι 55%, ενώ τα υποκαταστήματα τραπεζών με συντελεστή 20%. Παρόλα αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης διαφορετικής φορολογικής συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές.

Τα ανωτέρω θα ήταν απίθανο να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, αν και υπήρξαν συζητήσεις για την εισαγωγή φόρου εισοδήματος κατά το παρελθόν και ισχύουν και για το Ντουμπάι.Στον βαθμό, περαιτέρω, που δεν επιβάλλεται φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (εκτός των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν) οποιεσδήποτε εκπτώσεις φόρου δεν ασκούν κάποια επιρροή.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα ΗΑΕ δεν επιβάλλονται παρακρατούμενοι φόροι κατά την καταβολή διαφόρων εισοδημάτων σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.Επιπλέον, οι Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου του Ντουμπάι επιφέρουν πολλά ελκυστικά οικονομικά κίνητρα, όπως καθολική απαλλαγή από τη φορολογία για 15 χρόνια ή περισσότερο, κατοχή 100% ξένης ιδιοκτησίας, κανένας φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, 100% επαναπατρισμός κεφαλαίων και κερδών, καμία ελάχιστη επένδυση κεφαλαίων και καμία ανάγκη για την ύπαρξη τοπικού δικτύου  συνεργασίας.Στις τοπικές αγορές και τις περιοχές εκτός των free-trade zones, δεν είναι δυνατόν να δραστηριοποιηθεί ένας ξένος χωρίς να υπάρχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ενός Άραβα κατοίκου.Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύεται η εγχώρια οικονομία και οι ιθαγενείς από την ανεξέλεγκτη είσοδο αλλοδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Τέλος, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2018, τα ΗΑΕ κατατάσσονται στηn 11η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες από όλο τον κόσμο, πραγματοποιώντας άλμα 10 θέσεων σε μόλις ένα έτος.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0  / 5

Εταιρικός Φόρος

0

Φόρος Φυσικών Προσώπων

0

Κεφαλαιακά κέρδη

0

Μερίσματα

0

Δικαιώματα

0

Τόκοι

0

Ασφαλιστικές εισφορές

5 για τον εργαζόμενο και 12,5 για τον εργοδότη

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι υποχρεωτικά για τις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύουν οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Ντουμπάι.

Δεν υπάρχουν εγχώριες λογιστικές αρχές (GAAP ΗΑΕ). Εάν οι θυγατρικές ξένων εταιρειών δεν είναι εισηγμένες, τότε δεν υπάρχει υποχρεωτική απαίτηση να ακολουθήσουν τα ΔΛΠ. Ωστόσο, στην πράξη, οι περισσότερες εταιρείες τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και οι ξένες εταιρείες έχουν την τάση να συντάσσουν τους λογαριασμούς τους βάσει των ΔΛΠ προκειμένου να προσελκύσουν ξένους επενδυτές.

Προς το παρόν, μόνο οι ξένες τράπεζες και οι ξένες εταιρείες πετρελαίου σε Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι (τρία από τα επτά Εμιράτα), υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με βάση διάταγμα μεταξύ των φορέων αυτών και των σχετικών Εμιράτων.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Δεν υπάρχει και δεν εφαρμόζεται νομοθετικό πλαίσιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, την υπο-κεφαλαιοδότηση (thin capitalisation rules) και τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Το 2008 είχε υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας και το 2013 υπογράφτηκε Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η οποία ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. 
Τα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ΣΑΔΦ της Ελλάδας και των ΗΑΕ είναι:

Για πληρωμές από τα ΗΑΕ προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0%  
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 0%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς τα ΗΑΕ 
Μερίσματα: 10% 
Τόκοι: 15%
Δικαιώματα: 20%

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία1 το Ντουμπάι ΑΝΗΚΕΙ στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Συνεπώς, οι συναλλαγές από τα Η.Α.Ε. ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, δεν αναγνωρίζονται αυτόματα προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται : η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (شركة ذات مسؤولية محدودة), η ανώνυμη εταιρεία (شركة مساهمة عامة محدودة), το υποκατάστημα (فرع), γραφείο αντιπροσώπου (مكتب تمثيلي), η ομόρρυθμη εταιρεία (شراكة),   η κοινοπραξία (كونسورتيوم)

Νόμισμα

Το νόμισμα των ΗΑΕ είναι το Ντίραμ (κωδ:AED).
Ισοτιμία: 1 Ευρώ = 4.17 AED  (Ιανουάριος  2019)

Εγχώριες Τράπεζες:

Μερικές από τις εγχώριες τράπεζες είναι: Abu Dhabi National Bank , Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Union National Bank, Al Masraf (ARBIFT), Bank of Sharjah, Commercial Bank International, Commercial Bank of Dubai, Dubai Bank, Dubai Islamic Bank, First Gulf Bank, Emirates NBD, Emirates Islamic Bank, Invest Bank, RAK Bank, Mashreq Bank, NBQ Bank, National Bank of Fujairah, Sharjah Islamic Bank, United Arab Bank

Χρήσιμα Links

Abu Dhabi Εμπορικό Επιμελητήριο: www.abudhabichamber.ae
Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων: www.mofa.gov.ae
Αρχή Επενδύσεων του Ρας Αλ Κάιμα: www.rak-ia.com 

 

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ