Αρθρογραφία TaxExperts

22.12.2023

Αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε ανηλίκους

Τι προβλέπει η νέα διαδικασία

22.12.2023

Προσφάτως, η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέα εγκύκλιο με την οποία παρείχε πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα θέματα αλλαγής φορολογικής κατοικίας.

22.12.2023

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

22.12.2023

Τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών

10.3.2023

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2023, πρόκειται να διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και

13.5.2021

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κάθε χρόνο εντείνει τις  προσπάθειες της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

28.4.2021

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα παρέχονται σε ιδιώτες που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν startup επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του Κώδικα

30.3.2021

Αναλύσεις και πρακτικά παραδείγματα για κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού. 

5.2.2021

Υπερωρίες, εργασία τα σαββατοκύριακα, «πάγωμα» όλων των υποθέσεων και γενικά μία απίστευτη αναταραχή επικρατεί στις Δ.Ο.Υ.

2.10.2020

Με την ψήφιση του ν. 4728/2020, θεσπίστηκαν σημαντικά φορολογικά κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις στην αύξηση της διαφημιστικής τους δαπάνης.

6.8.2020

Εν μέσω θερινής ραστώνης, ψηφίστηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πλήθος ρυθμίσεων και τροποποιήσεων στον «κορμό» των νόμων της ελληνικής φορ

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή