Κάβα Πληροφοριών "Ανώνυμες Εταιρείες"

Διεθνές Επιχειρείν

Θέλετε να ξεκινήσετε ή να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στο εξωτερικό? Μπορούμε να αναλύσουμε και να σας στηρίζουμε σε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. 

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Πότε δυο εταιρείες νοούνται ως συνδεδεμένες? Ποια είναι τα όρια που καθιστούν μία εταιρεία υπόχρεη? Εμπιστευτείτε την ομάδα της TaxExperts για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των ενδοομιλικών σας συναλλαγών.

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε το λογιστήριο σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις, να επιβλέπουμε τις δηλώσεις σας και να συμβουλεύουμε τη Διοίκηση σε επίπεδο φορολογικού σχεδιασμού με τακτικές συναντήσεις.