Σερβία

Σερβία

Εμπορικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Η Σερβία είναι χώρα των κεντρικών Βαλκανίων. Πρωτεύουσα της είναι το Βελιγράδι, ενώ άλλες μεγάλες πόλεις είναι το Νόβι Σαντ, το Νις, και το Κραγκούγιεβατς. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρία, δυτικά με την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, νότια με τη Βόρεια Μακεδονία και ανατολικά με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Υπήρξε μέλος του ομοσπονδιακού κράτους της Γιουγκοσλαβίας, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2006 ήταν μία από τις δύο δημοκρατίες που αποτελούσαν την ομοσπονδιακή Δημοκρατία Σερβίας και Μαυροβούνιου. Έχει πληθυσμό περίπου 7 εκατ. κατοίκων. 

Η Σερβία σημείωσε υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης κατά την περίοδο 2005-2008, οι οποίοι περιορίστηκαν σημαντικά λόγω της παγκόσμιας ύφεσης κατά τα έτη που ακολούθησαν. Από το 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης κινείται πάλι σε θετικά επίπεδα με τις εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη να κυμαίνονται στο 3,5-4%.Το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για μεγάλες επενδύσεις λόγω του χαμηλού κόστους και των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται. Πιο συγκεκριμένα, φορολογικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για εταιρείες που επενδύουν ποσά άνω του RSD 1 δισ. και απασχολούν τουλάχιστον 100 άτομα προσωπικό καθώς και για εταιρείες που βασίζονται στη γνώση και σε νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα επίσης με την τελευταία διαθέσιμη έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 48η θέση ανάμεσα σε 190 οικονομίες από όλο τον κόσμο.

Φορολογικό σύστημα

Μια εταιρεία θεωρείται κάτοικος Σερβίας και φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά της αν έχει συσταθεί ή έχει ως τόπο άσκησης της πραγματικής της διοίκησης τη Σερβία. Οι μη κάτοικοι και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από πηγές Σερβίας.Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει τόσο το κέρδος από την επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και τα κεφαλαιακά κέρδη. Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 15%, ενώ τα κεφαλαιακά κέρδη που εισπράττουν εταιρείες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στη Σερβία φορολογούνται με συντελεστή 20%.

Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής στη Σερβία είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη και έχει καθοριστεί στο 10%. Η φορολογητέα βάση αποτελείται από τα λογιστικά κέρδη που εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας κάθε έτους και τα οποία προκύπτουν από με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή το εγχώριο Λογιστικό Σχέδιο και πάντοτε σύμφωνα με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

Κατά τις πληρωμές μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων (royalties) και τεχνικών αμοιβών στο εξωτερικό, εφαρμόζεται παρακράτηση με συντελεστή 20%. Υψηλότερος συντελεστής (25%) επιβάλλεται αν η πληρωμή γίνεται σε κατοίκους κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ενώ χαμηλότεροι συντελεστές ενδέχεται να προβλέπονται σε σχετικές Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Σερβίας εάν διαμένει στη Σερβία για τουλάχιστον 183 ημέρες σε ένα έτος ή το κέντρο των επαγγελματικών ή ζωτικών του συμφερόντων βρίσκεται στη Σερβία. Κατ' αντιστοιχία με τις επιχειρήσεις, οι φορολογικοί κάτοικοι Σερβίας υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους ενώ οι μη κάτοικοι υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημα από πήγες Σερβίας.

Ο συντελεστής φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα εξαρτάται από την πηγή του εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι μισθοί και τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης φορολογούνται με 10%, το εισόδημα από ενοίκια και κεφαλαιακά κέρδη υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 20% και 15% αντίστοιχα. 

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 10 / 20

Εταιρικός Φόρος

15

Φόρος Φυσικών Προσώπων

10 / 15 / 20

Κεφαλαιακά κέρδη

15

Μερίσματα

20

Δικαιώματα

15 / 20

Τόκοι

20

Ασφαλιστικές εισφορές

19,9 για τον εργαζόμενο και

17,15 για τον εργοδότη

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι απαραίτητα για την σύνταξη ενοποιημένων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Τα τοπικά λογιστικά πρότυπα (GAAP) έχουν σχεδόν συγκλίνει με τα ΔΛΠ.

Οι διαφορές είναι οι εξής:

  • Τα ΔΛΠ εγκρίνονται όταν μεταφραστούν και δημοσιευτούν στην σερβική γλώσσα από το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σερβίας. Συνεπώς, υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ της τροποποίησης του προτύπου και της εφαρμογής του.

  • Τα επίσημα έντυπα που καθορίζονται από τις οικονομικές καταστάσεις δεν συνάδουν επαρκώς με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ.

  • Για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (τράπεζες, ασφάλειες, leasing, συνταξιοδοτικά ταμεία), υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές.

Ενδοομιλικές συναλλαγές και υπο-κεφαλαιοδότηση

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, η Σερβία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (Τransfer Pricing) και για το επίπεδο των τόκων που αναγνωρίζονται φορολογικά (υπο-κεφαλαιοδότηση).

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Σερβίας και βάσει της ΣΑΔΦ (Ν.3825/2010) είναι:

Για πληρωμές από την Σερβία προς την Ελλάδα

Μερίσματα: 15%

Τόκοι: 10%

Δικαιώματα: 10%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς τη Σερβία

Μερίσματα: 5 % / 10%

Τόκοι: 10%

Δικαιώματα: 10%

Η Σερβία δεν ανήκει πλέον στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Συνεπώς, οι συναλλαγές με την Σερβία, ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων, εκτός εάν ο φορολογούμενος που προβαίνει σε πληρωμές αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι πραγματική, αληθής κ.λ.π.

VIES

Οι Σέρβικες εταιρείες δεν είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα VIES και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιούνται να πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις.

Βασικές μορφές επιχειρήσεων

Οι κυριότερες μορφές επιχειρήσεων στην Σερβία είναι: η ανώνυμη εταιρεία, με ελάχιστο κεφάλαιο 10.000 ή 25.000 ευρώ (друштво са ограниченом одговорношћу-минимални капитал 10.000 или 25.000 евра), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με ελάχιστο κεφάλαιο 500 ευρώ (Друштво са ограниченом одговорношћу, минимални капитал 500 евра), η ομόρρυθμη εταιρεία (Генералном Партнерству) και η ετερόρρυθμη εταιρεία (Ограничено партнерство).

Νόμισμα

Το νόμισμα της Σερβίας είναι το Σερβικό Δηνάριο (κωδικός RSD).

Ισοτιμία: 1 EUR = 117.20 RSD (Απρίλιος 2019)

Εγχώριες τράπεζες

Μερικές από τις εγχώριες τράπεζες της χώρας είναι: Erste Bank a.d. Novi Sad, National Bank of Serbia, Raiffeisenbank Beograd, Banca Intesa Beograd, Komercijalna Banka a.d. Beograd, Eurobank EFG Stedionica, Societe Generale Srbija, ProCredit Bank, Vojvodanska banka a.d., AIK banka Nis, PB Agrobanka ad Beograd, Meridian Bank a.d. Novi, OTP Banka a.d. Novi Sad, Postal Savings Bank, Univerzal Bank ad Belgrade

Χρήσιμα Links

Υπουργείο Οικονομικών: www.mfin.gov.rs

Υπουργείο Εξωτερικών: www.mfa.gov.rs

Φορολογική Υπηρεσία: www.poreskauprava.gov.rs

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ