Κίνα

Κίνα

Εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με 1,4 δισ. κατοίκους και αποτελεί την πλέον ελκυστική αγορά, καθώς το μέγεθος της οικονομίας της είναι πολύ μεγάλο και παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, ο ρυθμός της κινεζικής οικονομικής ανάπτυξης ήταν θαυμαστός, με αύξηση κατά μέσο όρο 8% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ετησίως. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2016 παρουσιάστηκε αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 6,7%, 6,9% το 2017 και για το 2018 προβλέπεται ανάπτυξη τηα τάξης του 6,5%. Επιπλέον, βάσει της ετήσιας έρευνας Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 46η θέση ανάμεσα σε 190 χώρες από όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η οικονομία της Κίνας έχει αυξηθεί με γεωμετρικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με το κινέζικο ΑΕΠ να φτάνει τα 14 τρισ δολάρια ΗΠΑ. Η Κίνα διαθέτει ήδη τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν ότι η Κίνα θα γίνει η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αυτόν τον αιώνα.Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες στο εισόδημα του κινεζικού λαού. 

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής στον κόσμο γεωργικών προϊόντων - καθώς περίπου 300 εκατομμύρια Κινέζοι εργάζονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σχεδόν όλες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων.Έτσι, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων στον κόσμο, ενώ το ρύζι είναι από τις κύριες πηγές εμπορίου, όπως και το σιτάρι, το καλαμπόκι (αραβόσιτος), ο  καπνός, η σόγια, οι πατάτες, τα φιστίκια, το τσάι, το κριθάρι, το χοιρινό κρέας και τα ψάρια. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, λαχανικών και φρούτων, ψαριών, σιτηρών και προϊόντων  κρέατος, προορίζονται κυρίως προς το Χονγκ Κονγκ και από εκεί διανέμονται σε όλο τον κόσμο.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν τους δασμούς από το 10% σε 25% των κινεζικών προϊόντων ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, οδηγώντας την Κίνα να αυξήσει επίσης τους δασμούς για τα προϊόντα των ΗΠΑ σε ύψος 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις αρχές Δεκεμβρίου, ωστόσο, σημειώθηκε προσωρινή αναστολή του "εμπορικού πολέμου" μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν ελκυστική την αγορά της Κίνας είναι:

•    Ο ασταμάτητος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 
•    Οι πολυπληθείς μεγαλουπόλεις 
•    Η στροφή των κοινωνικών ομάδων στα καταναλωτικά πρότυπα της Δύσης

Έτσι, με γεωγραφική έκταση που αγγίζει τα 9,6 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό κοντά στο 1,4 δις αποτελεί ένα πραγματικό επενδυτικό παράδεισο.Ειδικότερα, με την επίσημη ένταξη της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το Νοέμβριο του 2001, οι ξένες επενδύσεις και το εμπόριο αυξήθηκαν ραγδαία, μέσω της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων, και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά διάφορων βιομηχανιών.Μια τέτοιου είδους ανοιχτή αγορά θα προσέλκυε τεχνογνωσία, τεχνολογία, υπηρεσίες και υλικά. Οι εισαγωγές αυτές, μαζί με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Κίνας, ειδικευμένοι όσο και μη εργάτες, τείνουν να μετατρέψουν την Κίνα σε μια από τις πιο σημαντικές βάσεις υποδομών στον κόσμο.

Ωστόσο, η επέκταση μιας επιχείρησης σε μία νέα αγορά όπως της Κίνας έχει σημαντικές δυσκολίες. Η τεράστια γραφειοκρατία κατά την έναρξη της δραστηριότητας είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο ξένος επενδυτής που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα θέματα και για να ενθαρρύνει περαιτέρω τις ξένες επενδύσεις.Έτσι, οι τομείς προτεραιότητας για τις ξένες επενδύσεις παραμένουν εκείνοι της σύγχρονης τεχνολογίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενέργειας και διατήρησης των υδάτινων πόρων. Οι παράκτιες περιοχές έχουν παρουσιάσει μεγαλύτερη βιομηχανική ανάπτυξη από τις ηπειρωτικές περιοχές, προσφέροντας βελτιωμένες υποδομές και μια σειρά από άλλα οφέλη για τους ξένους επενδυτές. 

Τα τελευταία χρόνια, με τη συνεχή βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την υιοθέτηση μιας κατά βάση σοσιαλιστικής προσέγγισης της οικονομίας της αγοράς, η Κίνα έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγαλύτερη ομοιομορφία στις φορολογικές πολιτικές και τους κανονισμούς των επιχειρήσεων  τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις ξένες επενδύσεις.

Φορολογικό σύστημα

Οι κινέζικες εταιρείες (που θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κίνας) που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην Κίνα για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ενώ οι αλλοδαπές εταιρείες που δεν έχουν εγκατάσταση στην Κίνα φορολογούνται στην Κίνα μόνο για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από πηγές ευρισκόμενες στην Κίνα. Αλλοδαπές οντότητες με εγκατάσταση στην Κίνα καταβάλλουν φόρο για τα εισοδήματα που προέρχονται από την εν λόγω εγκατάσταση όπως και για εισοδήματα που προέρχονται από πηγές ευρισκόμενες στην Κίνα, καθώς και εισοδήματα που προέρχονται και εκτός της Κίνας, που ουσιαστικά συνδέονται με την εν λόγω εγκατάσταση.

Ως φορολογικοί κάτοικοι Κίνας θεωρούνται οι εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Κίνα. Επίσης, μια αλλοδαπή εταιρεία, η οποία έχει τον τόπο της πραγματικής της διοίκησης στην Κίνα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κίνας.

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων είναι 25%. Όμως, μειωμένοι συντελεστές προβλέπονται στους ακόλουθους τομείς/κλάδους:

-  Οι νέας/υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από έναν μειωμένο συντελεστή φορολογίας 15%. Πρόσθετα κίνητρα προβλέπονται για ορίσμενες δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης.

-  Στον ίδιο συντελεστή (15%) υπόκεινται επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας που εκτελούν σχετικές δραστηριότητες κατόπιν ανάθεσης (outsourcing).

-  Σε περιοχές της Δυτικής Κίνας, παρέχονται πρόσθετα φορολογικά κίνητρα που προβλέπουν απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο για δύο έτη και συντελεστή 12,5% για την επόμενη τριετία.

Προκειμένου για τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης των εταιρειών τα κεφαλαιακά κέρδη, και τα εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και ενοίκια υπόκεινται στον κανονικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή 25%. Αντίθετα τα μερίσματα που εισπράττονται από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κίνας και διανέμονται από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κίνας απαλλάσσονται του φόρου (όταν η τελευταία συμμετέχει άμεσα στη διανέμουσα εταιρεία), εκτός και αν το μέρισμα προέρχεται από μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο οι οποίες διακρατώνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 

Σε γενικές γραμμές, μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να εκπέσει τις εύλογες δαπάνες που όντως έχουν πραγματοποιηθεί και σχετίζονται με την παραγωγή του εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή άνω των 12 μηνών, πρέπει να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβέννυνται σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογίας εισοδήματος. Γενικά, οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο, όμως, είναι δυνατόν να επιτραπεί απόσβεση επί της βάσης μικρότερης ωφέλιμης ζωής συγκεκριμένων παγίων ή ταχεία απόσβεση λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας κ.α.

Η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας επιτρέπεται και για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, ενδεικτικά, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα χρήσης της γης. Σε γενικές γραμμές, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποσβένονται σε διάστημα όχι μικρότερο των δέκα ετών. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται μέσω εισφοράς κεφαλαίου ή εκχώρησης μπορεί να αποσβέννυται σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής που προβλέπεται στη νομοθεσία ή που έχει συμφωνηθεί σε έγγραφες συμβάσεις, εάν υπάρχουν. Ωστόσο, η υπεραξία δεν είναι εκπεστέα μέχρις ότου η επιχείρηση που είτε μεταφερθεί εξ’ ολοκλήρου ή τεθεί σε εκκαθάριση.

Επιπρόσθετα, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης μιας εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας, πλήρως, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R & D), δαπάνες για νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα, δεξιοτεχνίες, εκπίπτουν επιπρόσθετα της πραγματικής δαπάνης, κατά 50% έως 75% των πραγματικών εξόδων ως κίνητρο.

Ζημία από πάγια περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων και των επισφαλών απαιτήσεων) μπορούν να εκπίπτουν κατά το φορολογικό έτος κατά το οποίο προέκυψε η εν λόγω ζημία, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται και να γίνονται δεκτά από τις φορολογικές αρχές. Περαιτέρω, οι τόκοι των δανείων γενικά εκπίπτουν. Για τις δαπάνες όμως που οφείλονται σε τόκους δανείων που χορηγούνται από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το τμήμα του επιτοκίου που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο που συνηθίζεται να ορίζεται στην αγορά εκπίπτει. Επίσης, η φορολογική έκπτωση των τόκων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένα μέρη εξαρτάται από τον κανόνα για την υψηλής κεφαλαιοδότησης, σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπεται η έκπτωση των τόκους που προκύπτουν από υπερβολικό δανεισμό μιας εταιρείας και συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν μια αναλογία 2:1 ως προς τα δάνεια και τα ίδια κεφάλαιά της (5:1 για τις τράπεζες). Ωστόσο, εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το επιτόκιο δανεισμού που συνήφθη είναι σύμφωνο με την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) τότε οι τόκοι μπορούν να εκπίπτουν πλήρως ακόμη και σε περίπτωση υπέρβασης των αναλογιών.

Οι δαπάνες διαφήμισης εκπίπτουν με τη σειρά τους σε ποσοστό 15% (30% για ορισμένους κλάδους). Τέλος, οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφέρονται στις επόμενες πέντε χρήσεις ενώ μεταφορά ζημίας σε προηγούμενη χρήση δεν επιτρέπεται.

Η Κινέζικη φορολογική νομοθεσία δεν επιτρέπει την ομαδική φορολόγηση των εταιρειών (group taxation), δηλ. ενοποιημένη φορολόγηση σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων. Επίσης, έχει υιοθετήσει κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (CFC rules), σύμφωνα με τους οποίους τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών αυτών που είναι εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά κράτη με πραγματικό εταιρικό συντελεστή 12,5% και κάτω μπορούν να φορολογούνται στην Κίνα ως τεκμαρτή διανομή μερίσματος σε φορολογικούς κατοίκους της Κίνας. Η διοίκηση έχει εκδώσει μια λίστα με τα κράτη που θεωρούνται ως προνομιακά.

Οι αλλοδαπές εταιρείες που δεν έχουν εγκατάσταση στην Κίνα υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο στην πηγή με συντελεστή 10% στο ακαθάριστο εισόδημα από μερίσματα, τόκους, μίσθωσης ακινήτων, δικαιώματα και άλλα εισοδήματα, εκτός εάν ο φόρος αυτός μειώνεται βάσει κάποιας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). 

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τον τόπο διαμονής τους στην Κίνα και τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Κίνα για πέντε πλήρη συναπτά έτη φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Στα άτομα που διαμένουν στην Κίνα για λιγότερο από 183 ημέρες, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος μόνο στο προερχόμενο από την Κίνα εισόδημα. Τα άτομα που διαμένουν στην Κίνα για περισσότερο από ένα πλήρες έτος αλλά λιγότερο από πέντε συναπτά πλήρη έτη φορολογούνται επί του προερχόμενου από την Κίνα εισοδήματος και επί των εσόδων από επιχείρηση εγκαταστημένη στην χώρα. 

Επίσης, οι φορολογούμενοι έχουν την πρωταρχική ευθύνη να δηλώσουν το εισόδημά τους στις φορολογικές αρχές όταν: 
 1. ο φορολογούμενος έχει εισόδημα που προέρχεται από περισσότερες από μία πηγές ή όταν
 2. ο φορολογούμενος έχει εισόδημα που προκύπτει στην Κίνα, χωρίς καμία παρακράτηση φόρου. 

Όταν αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες, η ευθύνη για την υποβολή της δήλωσης βαρύνει τον εργοδότη.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 3 / 5 / 6 / 11 / 17

Εταιρικός Φόρος

25

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Έως 1.500 CNY : 3
Από 1.500 CNY έως 4.500 CNY: 10
Από 4.500 CNY έως 9.000 CNY: 20
Από 9.000 CNY έως 35.000 CNY: 25
Από 35.000 CNY έως 55.000 CNY: 30
Από 55.000 CNY έως 80.000 CNY: 35
Πάνω από 80.000 CNY: 45

Κεφαλαιακά κέρδη

0 / 20

Μερίσματα

10

Δικαιώματα

10

Τόκοι

10

Ασφαλιστικές εισφορές

Περίπου 20

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγμένες εταιρείες. Ωστόσο, τα CAS («κινεζικά λογιστικά πρότυπα») έχουν κάπως συγκλίνει με τα ΔΛΠ, χωρίς να υφίστανται ως άμεση μετάφραση των ΔΛΠ, καθώς υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο λογιστικών προτύπων. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, το Υπουργείο Οικονομικών έχει σχέδια για την εξάλειψη των διαφορών αυτών, καθώς οι ρυθμιστικές οικονομικές αρχές της Κίνας από το 2006 (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007) έχουν θέσει σε εφαρμογή κινέζικα λογιστικά πρότυπα που βρίσκονται σε άμεση αντιστοιχία με τα ΔΛΠ.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Κίνα Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2005 η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3331/2005. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 
Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Κίνας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Κίνα  προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων αν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός προσωπικής) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της καταβάλλουσας τα μερίσματα εταιρείας/10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις  
Τόκοι: 10%
Δικαιώματα: 10%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Κίνα 
Μερίσματα: 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων αν ο δικαιούχος είναι εταιρεία (εκτός προσωπικής) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της καταβάλλουσας τα μερίσματα εταιρείας/10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις  
Τόκοι: 10%
Δικαιώματα: 10%

Συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Συντάξεις και άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση του Κράτους της Κίνας ή τοπική αρχή αυτού, στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, φορολογούνται και στα δυο Κράτη. Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Κίνας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την αρχή αυτή, φορολογούνται μόνο στην Κίνα. Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι παραπάνω συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική νομοθεσία1, η Κίνα ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής2

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Κινέζικες φορολογικές αρχές. 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται : οι μετοχικές κοινοπραξίες (中外合资经营企业),  οι συνεταιριστικές κοινοπραξίες ( 合作合资企业), οι εξ ολοκλήρου ξένης ιδιοκτησίας επιχειρήσεις, (外商独资企业), οι ανώνυμες εταιρείες (股份制企业) και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ( 外国企业).

Αξίζει εδώ να αναφερθούν ως ιδιάζουσες εταιρικές μορφές οι εξ ολοκλήρου ξένες επιχειρήσεις, (εφεξής WFOE), οι οποίες είναι ένα κοινό επενδυτικό μέσο κυρίως για το επαρχιακό επιχειρηματικό μοντέλο της Κίνας. Το μοναδικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι WFOE δεν απαιτούν την συμμετοχή Κινέζου επενδυτή, αντίθετα με τις υπόλοιπες επενδυτικές μορφές, Οι WFOEs είναι επίσης εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συστήνονται από αλλοδαπούς και κεφαλαιοποιούνται με ξένα κεφάλαια. Αυτό μπορεί να δώσει μεγαλύτερο έλεγχο γενικά στο επιχειρηματικό εγχείρημα στην ενδοχώρα και έτσι να αποφευχθεί πλήθος προβληματικών θεμάτων που μπορούν δυνητικά να προκύψουν από την συνεργασία με έναν ημεδαπό επιχειρηματία.

Τέτοια προβλήματα περιλαμβάνουν συχνά το κέρδος που δεν μεγιστοποιείται, η διαρροή της πνευματικής ιδιοκτησίας της αλλοδαπής επιχείρησης και η δυνατότητα οι εταίροι της κοινής επιχείρησης να δημιουργήσουν μη υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους. Ωστόσο, οι πιο συχνές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι WFOEs είναι η δημιουργία των απαραίτητων προσωπικών σχέσεων ή «guanxi» όπως λέγεται, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στην ενδοχώρα Κίνα.

Οι WFOEs συχνά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της αλλοδαπής εταιρείας μέσα στην ενδοχώρα, με σκοπό την εξαγωγή τους αργότερα σε μια άλλη ξένη χώρα. Ωστόσο, δεν έχουν αυτομάτως το δικαίωμα να διανέμουν τα προϊόντα τους στην μέσα στο εσωτερικό της Κίνας, αν και σύμφωνα με μια πρόσφατη παραλλαγή (που ορίζει την συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στην εμπορική επιχείρηση «FICE»), έχουν τελικά το δικαίωμα να το πράξουν.

Βάσει των όλων αυτών, οι WFOE είναι από τα πιο δημοφιλή εταιρικά μοντέλα για τους μη-κατοίκους επενδυτές, λόγω  της ευελιξία τους και των μοναδικών πλεονεκτημάτων τους.

Τέτοια πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:
•    την δυνατότητα να διατηρούν την στρατηγική της εταιρείας χωρίς παρεμβολές από Κινέζους εταίρους (όπως μπορεί να συμβεί στην περίπτωση των κοινών επιχειρήσεων)
•    τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης μέσα στα όρια των νόμων του κράτους
•    την δυνατότητα τόσο λήψεως όσο και αποστολής προς τη μητρική εταιρεία στο εξωτερικό μερισμάτων
•    την αυξημένη προστασία των εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
•    τον περιορισμό της ευθύνης  των μετόχων μόνο στην αρχική επένδυση
•     την ευκολία καταγγελίας της καθαρής θέσης και
•    την απλούστερη εγκατάσταση  σε σχέση με μια απλή Α.Ε. 

Τα μειονεκτήματα, ωστόσο της δημιουργίας μιας WFOE περιλαμβάνουν την αδυναμία να συμμετάσχει σε ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και την περιορισμένη πρόσβασή της σε κρατική στήριξη.

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Η Κίνα έχει υιοθετήσει κανόνες για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing rules), εφαρμόζοντας ένα αυστηρό ορισμό για τον ορισμό των συνδεδεμένων εταιρειών, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νμοθεσία, κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Επίσης προβλέπονται διαδικασίες προέγκρισης της ενδοομλικής τιμολόγησης (APAs).

Εγχώριες Τράπεζες

Μερικές από τις εγχώριες τράπεζες είναι: Central Bank of China, Abn Amro Bank, Agricultural Bank of China, Alahli Bank of Kuwait, American Express Bank, ANZ Banking Group,  Arab Bank, Bangkok Bank, Bank of China, Trust and Consultancy, Bank of Communications,  Bank of East Asia, Bank of Shanghai,  Bank of Tokyo-Mitsubishi, Beijing City Commercial Bank, BNP Beijing, Industrial and Commercial Bank of China, Industrial Bank of Japan, Long Term Credit Bank of Japan, Nanyang Commercial Bank, Sakura Bank, Sanwa Bank,  Shanghai Commercial Bank

Νόμισμα

Το νόμισμα της Κίνας είναι το Γουάν (Yuan, κωδ:CNY).
Ισοτιμία: 1 Ευρώ = 7,8825 CNY (Δεκέμβριος 2013)

 

Χρήσιμα Links

Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων : www.fmprc.gov.cn
Υπουργείο Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας: www.sptl.com
Οικονομική και Εμπορική Επιτροπή: www.setc.cn.net

Παραπομπές

1 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
2 Βλ. «Πραγματική Συναλλαγή» στο αρχείο ορισμών.
3 Βλ. «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»

 

 
 
Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ