Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Εμπορικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας είναι κράτος της βορειοδυτικής Ευρώπης, με έκταση 243.000 τ.χλμ.. Βορειοδυτικά συνορεύει με την Ιρλανδία και βρέχεται περιμετρικά από τη Βόρεια Θάλασσα, και έχει πληθυσμό περί τους 63.000.000 κατοίκους.

Αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Βάσει στοιχείων της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2017, το Λονδίνο είναι από τα καταλληλότερα μέρη στην Ευρώπη για την ίδρυση και την ανάπτυξη μίας εμπορικής επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται κατά μέσο όρο 5 ημέρες για τη δημιουργία μιας επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 10 ημερών.

Γενικότερα, η χώρα έχει μία από τις πιο παγκοσμιοποιημένες οικονομίες του κόσμου. Παρά τους φόβους που αναπτύχθηκαν γύρω από το Brexit, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 22 δις λίρες στο δεύτερο τετράμηνο του 2018. 

Επιπλέον, η αεροδιαστημική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εθνική αεροδιαστημική βιομηχανία, ενώ η φαρμακευτική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εγχώρια οικονομία, και τέλος η χώρα έχει το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών φαρμακευτικών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία).

Η βρετανική οικονομία ενισχύεται από το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας και τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου £ 250 δισεκατομμύρια το 2007. 

Επιπλέον, το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά σταθερό, ενώ υπάρχει ευέλικτο εργατικό δυναμικό με δυνατότητα σύμβασης ορισμένου χρόνου και part-time απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η οικονομία της Αγγλίας διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και με βάση τα επίσημα στοιχεία του IMF, η χώρα παρουσίασε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξεως του 1,66% το 2017, ενώ το 2018 αναμένεται επίσης αύξηση κατά 1.4%. Σύμφωνα δε, με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσεται στην 7η θέση ανάμεσα σε 183 χώρες από όλο τον κόσμο.

Φορολογικό σύστημα

Η φορολογία στην Αγγλία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό κίνητρο για επενδύσεις, αφού το ευέλικτο πλαίσιο ευνοεί τις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές και την κινητικότητα των κεφαλαίων εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Αν και δεν υπάρχουν φορολογικά κίνητρα στο Ηνωμένο Βασίλειο που στοχεύουν ειδικά στους ξένους επενδυτές, ωστόσο, αυτό που ακολουθεί είναι μια περιγραφή των διαφόρων φορολογικών κινήτρων που είναι γενικά διαθέσιμα στο πλαίσιο του φορολογικού συστήματος της χώρας. Οι απαλλαγές λειτουργούν ως φοροελαφρύνσεις από το εισόδημα ή τα κέρδη, διαφορετικά υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή στον φόρο εταιρειών, και ως εκ τούτου δεν θα ισχύουν τα παραπάνω αν ο ξένος επενδυτής δεν υπόκειται σε τέτοιους φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Για τις εμπορικές συναλλαγές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο εταιρικός φόρος είναι 19%, από 01/04/2017. Ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών θα μειωθεί περαιτέρω σε 17% από την 1η Απριλίου 2020. Υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση επιβάλλεται στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη πετρελαίου και αερίου ("Ring Fence Corporation Tax"). 

Σε γενικές γραμμές, με την επιφύλαξη  της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, εταιρεία που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπόκειται σε εταιρικό φόρο επί των κερδών της σε παγκόσμια κλίμακα (έσοδα και φορολογητέα κέρδη) οπουδήποτε και αν προκύπτουν. Μια εταιρεία που δεν  έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο υπόκειται στην εταιρική φορολόγηση μόνο αν ασκεί εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης, και το οποίο έχει άμεση σχέση με τα κέρδη από αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση (με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν κάθε σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας).

Έτσι, το όφελος ίδρυσης μιας αλλοδαπής επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο (η οποία υπόκειται στους κανόνες δικαιοδοσίας της αλλοδαπής χώρας) είναι ότι συνήθως οι ζημίες που υπέστη κατά την εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύνανται να συμψηφιστούν με άλλα κέρδη της αλλοδαπής εταιρείας, σε αντίθεση με τις ζημίες της θυγατρικής της, οι οποίες δεν μπορούν να συμψηφιστούν, με εξαίρεση περιορισμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τους εγχώριους κανόνες, η μόνιμη εγκατάσταση μιας μη-βρετανικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν δικαιούται του "εταιρικού φορολογικού συντελεστή μικρών επιχειρήσεων» και ως εκ τούτου τα κέρδη της από πηγή του Ην. Βασιλείου φορολογούνται στο 19%. Ωστόσο, όταν ισχύει διάταξη από σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (με την έννοια ότι η μόνιμη εγκατάσταση δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκή από ότι φορολογείται μια εγχώρια εταιρεία), ο κώδικας του «HM Revenue & Customs» ορίζει ότι μια αλλοδαπή εμπορική εταιρεία, μέσω μίας μόνιμης εγκατάστασης μπορεί να διεκδικήσει τον παραπάνω φορολογικό συντελεστή «μικρών επιχειρήσεων».

Μια βρετανική θυγατρική εταιρεία στο εξωτερικό (όπως και οι άλλες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου) θα υπόκεινται σε εταιρικό φόρο επί των παγκοσμίων και κεφαλαιακών κερδών της. Το όφελος από τον φορολογικό συντελεστή «μικρών επιχειρήσεων» (επί του παρόντος, συντελεστής ύψους 19%) κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων (μη αδρανοποιημένων) εταιρειών του ομίλου σε όλο τον κόσμο. Η θυγατρική γενικά τείνει να είναι επιλέξιμη για τα παραπάνω προκύπτοντα οφέλη λόγω του εκτεταμένου δικτύου συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας του Ην. Βασιλείου. 

Όλες οι Αγγλικές Εταιρίες που λαμβάνουν ΑΦΜ/ΦΠΑ έχουν πρόσβαση στο σύστημα VIES της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαλήθευση και διασταύρωση των συναλλαγών που πραγματοποιούν με άλλες χώρες μέλη. 

Σημειωτέον ότι οι λόγοι για να χρησιμοποιήσει κάποιος ως έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολλοί. Το σημαντικότερο είναι το κύρος και η αξιοπιστία που προσδίδει μία Αγγλική εταιρία, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα εντός και εκτός Ε.Ε. Στην Ελλάδα οι αγγλικές εταιρείες αντιμετωπίζονται φιλικά, αφού το Ηνωμένο Βασίλειο είναι “Συνεργάσιμο Κράτος” και δεν έχει “προνομιακό καθεστώς” (εν αντιθέσει με την Κύπρο), όπως αυτό ορίζεται με το άρθρο 65 Ν.4172/2013. 

Επιπλέον, σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα των non-Resident /non-Domicile  κατοίκων. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν αγγλική υπηκοότητα και δεν διαμένουν μόνιμα στην Αγγλία (άνω των 183 ημερών), μπορούν να φορολογηθούν στη βάση των εμβασμάτων (Remittance Basis), δηλαδή μόνο για το ποσό που εισέρχεται και καταναλώνεται εντός του Ην. Βασιλείου.

Όσον αφορά στην ατομική φορολόγηση, το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει: κέρδη από την απασχόληση, κέρδη από αυτοαπασχόληση, έσοδα λόγω συντάξεων (κράτους, εταιρείας και προσωπικές συντάξεις), εισοδήματα από μετοχές (μερίσματα), εισοδήματα από ενοίκια και εισοδήματα από καταπιστεύματα.

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα είδη εισοδήματος τα οποία δεν είναι φορολογητέα. Αυτά περιλαμβάνουν ορισμένα οφέλη, τον Tax Credit (WTC) και τα κέρδη ομολόγων. Σχεδόν όλοι όσοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν ένα «προσωπικό επίδομα» κυρίως  για φορολογικούς σκοπούς, το οποίο αποτελεί το ποσό του φορολογητέου εισοδήματός που επιτρέπεται να κερδίζουν ή να λαμβάνουν κάθε χρόνο ως αφορολόγητο. Αυτό το φορολογικό έτος (2018 - 19), το βασικό αφορολόγητο ποσό - είναι £ 11.850. 

Μια εταιρία η οποία έχει ιδρυθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται, για σκοπούς εσωτερικής νομοθεσίας, φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ανέρχεται στο 19%.

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, οι φορολογικές ζημίες που προκύπτουν κατά την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας μπορούν να συμψηφιστούν με κάθε είδους κέρδη του ίδιου οικονομικού έτους . Επίσης, είναι δυνατόν οι ζημίες να συμψηφίζονται με κέρδη κάθε πηγής του προηγούμενου μόνο έτους ενώ μπορούν να μεταφέρονται απεριόριστα σε επόμενα έτη προς συμψηφισμό με κέρδη της ίδιας πηγής. 

Ζημίες από μη εμπορική δραστηριότητα μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη κάθε πηγής του ίδιου έτους και με έσοδα από μη εμπορικές δραστηριότητες του προηγούμενου μόνο έτους, ενώ μπορούν να μεταφέρονται απεριόριστα σε επόμενα έτη προς συμψηφισμό με κέρδη από μη εμπορικές δραστηριότητες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μερίσματα εξαιρούνται από το φόρο εισοδήματος στις περισσότερες περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν η εταιρία που λαμβάνει τα μερίσματα ελέγχει την εταιρεία που διανέμει τα μερίσματα. Για τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που δεν εξαιρούνται, παρέχεται η δυνατότητα πίστωσης του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί για τα μερίσματα αυτά στην αλλοδαπή.

Οι τόκοι που λαμβάνονται από ημεδαπές εταιρείες φορολογούνται σύμφωνα με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 20%. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα. Όμως, η έκπτωση των τόκων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένα μέρη υπόκεινται στους περιορισμούς, σύμφωνα με τους κανόνες ενδοομιλικής τιμολόγησης οι οποίοι σε γενικά ακολουθούν την αρχή των ίσων αποστάσεων του ΟΟΣΑ. 

Σχετικά με τα κεφαλαιακά κέρδη, αν και τα κέρδη από την πώληση μετοχών που αποκτούν εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου υπόκεινται γενικά σε φόρο εισοδήματος, μια εξαίρεση, λόγω συμμετοχής, μπορεί να εφαρμόζεται εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. 

Γενικά τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση συμμετοχών υπάγονται σε φόρο εισοδήματος, εκτός και εάν έχει εφαρμογή η ‘‘εξαίρεση λόγω συμμετοχής’’, αν συντρέχουν τα ακόλουθα:
•    Η πωλήτρια εταιρία διατηρεί συμμετοχή (περίπου 10%) στην εταιρία της οποίας οι μετοχές μεταβιβάζονται και διακρατεί τη συμμετοχή για 12 συνεχόμενους μήνες που αρχίζουν μέχρι 2 χρόνια από τη στιγμή της πώλησης.
•    Η πωλήτρια εταιρία είναι μια εταιρία με εμπορική δραστηριότητα η μέλος ενός ομίλου με εμπορική δραστηριότητα . Αυτή η προϋπόθεση πρέπει να εξακολουθεί να τηρείται και μετά την πώληση. 
•    Η εταιρία η οποία πωλείται είναι μια εταιρία ή με εμπορική δραστηριότητα ή εταιρία συμμετοχών ή μητρική ομίλου με εμπορική δραστηριότητα ή μητρική υπο-ομίλου με εμπορική και είναι από την αρχή των τελευταίων 12 μηνών κατά τους οποίους πληρώθηκε η προϋπόθεση της « εξαίρεσης λόγω σημαντικής συμμετοχής». Αυτή η προϋπόθεση πρέπει να εξακολουθεί να τηρείται και μετά την πώληση. 

Αν εφαρμόζεται η παραπάνω εξαίρεση, οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την πώληση μπορεί να συμψηφιστεί με τα κέρδη της πωλήτριας εταιρίας.

Επιπλέον οι επόμενες απαλλαγές ισχύουν: 
•    για στοιχεία του ενεργητικού που συνδέονται με τις μετοχές (οι οποίες και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω αναφερόμενων κανόνων).
•    για μετοχές ή συνδεόμενα με αυτές στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία κατά τη στιγμή της πώλησης δεν είχε εφαρμογή η ως άνω αναφερόμενη εξαίρεση αλλά θα είχε εφαρμογή κατά την πώληση εντός των δύο προηγούμενων χρόνων.

Επίσης, δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά πρόσωπα. ενώ, στους τόκους που καταβάλλονται από εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου επιβάλλεται φόρος 20%, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0   (π.χ. τρόφiμα,παιδικά ρούχα),  

5 (π.χ. ενέργεια σπιτιού), 

20 (οι περισσότερες υπηρεσίες και αγαθά)

Εταιρικός Φόρος

19

Φόρος Φυσικών Προσώπων

Από £0 έως £11.850: 0 

£11.851 έως £46.350 : 20 βασικός συντελεστής

 £46.351 έως £150.000  : 40 υψηλός συντελεστής

Πάνω από £150,000 : 45 πρόσθετος συντελεστής

Εισφορά Kοινωνικής Aσφάλισης

13,8

Χαρτόσημο

0,5

Κεφαλαιακά κέρδη

18 / 28

Μερίσματα

0

Δικαιώματα

20

Τόκοι

20

 

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Απαιτούνται για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ επιτρέπονται για τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Οι μητρικές εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, ή τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου (GAAP). Αν τα ΔΛΠ εγκριθούν από μία βρετανική θυγατρική, θα πρέπει αυτά να εγκριθούν από όλες τις θυγατρικές του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.

Η ASB έχει εκδώσει ένα σχέδιο έκθεσης αλλαγής του απολογισμού των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου για φορείς που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ.

Ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer Pricing)

Εφαρμόζεται στις διασυνοριακές και εγχώριες ελεγχόμενες συναλλαγές, ενώ απαλλαγές προβλέπονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν τα κέρδη χαμηλότερα ή να αυξηθούν οι ζημιές λόγω της μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Φορολογική Σχέση με την Ελλάδα

Το δίκτυο των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει η Αγγλία με άλλες χώρες είναι ίσως το μεγαλύτερο στον κόσμο. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η Ελλάδα από το 1953. 

Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από το Ηνωμένο Βασίλειο  προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0%  
Τόκοι: 20%
Δικαιώματα: 20%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
Μερίσματα: 10% 
Τόκοι: 15%
Δικαιώματα: 20%

Οποιαδήποτε σύνταξη και οποιαδήποτε ετήσια παροχή που καταβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο είναι κάτοικος Ελλάδας και υπόκειται για αυτήν στον ελληνικό φόρο, θα απαλλάσσεται του φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο όρος «ετήσια παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο ή καθορισμένο χρονικό διάστημα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα. 

Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από αυτό, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό κατά την εκτέλεση Κυβερνητικής υπηρεσίας, θα απαλλάσσονται του φόρου στην Ελλάδα και θα φορολογούνται μόνο στο Ην. Βασίλειο. Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας ο οποίος είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς να είναι επίσης και υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, οι εν λόγω συντάξεις φορολογούνται και στα δύο Κράτη. 

Οι διατάξεις δε θα έχουν εφαρμογή επί πληρωμών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με οποιοδήποτε εμπόριο ή εργασία διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος με σκοπό το κέρδος. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς1 .  

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής2 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4172/2013(περί φορολογικής κατοικίας).3

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Αγγλικές φορολογικές αρχές. 

VIES

Οι αγγλικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στο φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES4 .

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι εμπορικές συναλλαγές βασίζονται στο Αγγλοσαξονικό Δίκαιο που είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό εντός και εκτός Ε.Ε. Οι κυριότεροι τύποι εταιριών που χρησιμοποιούνται από Αλλοδαπούς Επιχειρηματίες είναι η LLP και το Agent Office.

Limited Liability Partnership 
Η LLP είναι ένα νομικό σχήμα που βρίσκεται ανάμεσα σε μία Ετερόρρυθμη Εταιρία και μία Ε.Π.Ε. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: 
Μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό μελών που μπορούν να παραμείνουν ανώνυμα. 
Η ευθύνη των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν, περιορίζεται στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 
Η LLP είναι κανονικά εγγεγραμμένη στο UK Companies House.
H LLP φορολογείται στο όνομα των μελών της. 
Η LLP μπορεί να αποκτήσει Αγγλικό VAΤ.

Agent Office 

Η Εταιρία Διαμεσολάβησης λειτουργούν στο όνομα του εντολέα, για την αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

  • Δεν έχει μέτοχο, αλλά ένα μοναδικό αλλοδαπό εντολέα.
  • Υποχρεούται να υποβάλει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
  • Μπορεί να λάβει Αγγλικό VAT και να πραγματοποιεί συναλλαγές Εντός Ε.Ε.

Το ποσό της προμήθειας που λαμβάνει η Ε.Δ. φορολογείται στην Αγγλία με 20%. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις χρήσεις των Ε.Δ. μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Νόμισμα

Το νόμισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Λίρα Αγγλίας (GBP).
Ισοτιμία
1 ευρώ = 0.78 (Φεβρουάριος 2016)

Εγχώριες Τράπεζες

Μερικές μόνο από τις εγχώριες τράπεζες είναι : Barclays,HSBC,Halifax, Bank of Scotland plc, Clydesdale Bank plc, The Royal Bank of Scotland plc, Mortgage Broking Services Ltd, Lloyds TSB Bank plc, Abbey National plc, Moneycorp, Mashreqbank P S C, Rothschild Ltd, Nibc Bank, NatWest, Westdeutsche Immobilienbank Ag, Cheltenham & Gloucester plc

Χρήσιμα Links

Φορολογική Αρχή: www.hmrc.gov.uk
Εμπορικό επιμελητήριο Αγγλίας: www.britishchambers.org.uk
Υπουργείο Επενδύσεων και Εμπορίου Ηνωμένου Βασιλείου: www.ukti.gov.uk
Επιχειρηματικό Φόρουμ Λονδίνου: www.londonbusinessforum.com/
Βρετανική Συνομοσπονδία (CBI): www.cbi.org.uk

Παραπομπές

1 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012.
2 Βλ. «Πραγματική Συναλλαγή» στο αρχείο ορισμών.
3 Βλ. «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
4 Βλ. Αρχείο Ορισμών : «VIES»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ